Добре дошли в сайта на нашето училище!


Вие разглеждате официалния сайт на Средно училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй, обл. Враца

--->Актуално:

На вниманието на родителите на бъдещи първокласници!

Съгласно График на дейностите за прием в І клас, Ви уведомяваме, че списъците на приетите ученици ще бъдат оповестени на 30 май 2019 г. в 17:00 ч. на централния вход на училището.

Потвърждаване на записването ще се осъществи от 4 до 10 юни 2019 г. в библиотеката на училището с Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал.

Списък на учениците от 1.А клас.

Списък на учениците от 1.Б клас.

Списък на учениците от 1.В клас.


На вниманието на родителите на учениците от СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй

ОТНОСНО: Закупуване и заявки на ученически униформи за учебната 2019/2020 г.

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, ЧЕ представители на фирма „ТРЕА-44“ ЕООД гр. София ще бъдат в училище на:

12.06.2019 г. /сряда/ от 12:00 ч. до 19:00 ч.;

13.06.2019 г. /четвъртък/ от 07:00 ч. до 13:30 ч. и от 15:00 ч. до 19:00 ч.

Родителите ще могат да закупят униформа от наличните размери или да заявят нова униформа срещу аванс от 20 лв. към фирмата.

2019

На вниманието на родителите на учениците от СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй

Във връзка с преминаване на училището на едносменен режим, считано от 03.06.2019 г. до 30.06.2019 г. Ви уведомяваме, че приемното време на учителите в периода ще се провежда в същите дни от 17:00 ч.


Важно съобщение!

Във връзка с изпълнение на строително-ремонтни работи на общинска пътна инфраструктура на територията на гр. Козлодуй, считано от 09:00 часа на 28.05.2019 г. (вторник), ще бъде изцяло спряно автомобилното движение по ул. „Христо Ботев”, в участъка от ул. „Стефана Караджа” до ул. „Хаджи Димитър”, като кръстовищата и улиците ще бъдат проходими. Частично ще бъде ограничен пешеходният достъп на тротоара северно по ул. „Христо Ботев” в горецитирания участък.

Повече подробности тук.


2019

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "училищен плод" и схема "Училищно мляко"

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЯВИТЕЛ ПО УЧИЛИЩНИ СХЕМИ

2019 2019

Нина Ангелова

Випуск 2012

След 7ми клас много исках да кандидатствам в друго училище, в друг град, беше модерно. Разубедиха ме с едни или други аргументи, факт е обаче, че взех правилното решение, а именно да остана и да кандидатствам след 8-ми клас отново в моето училище.

Конкуренцията за хуманитарния профил беше голяма, над 90% от класа бяхме с максимален бал. Леко се притесних, но и доста се мотивирах да дам максималното от себе си.

Силният клас, всички извънкласни дейности, с които се занимавах (а те не бяха малко) ми помогнаха да развия потенциала си и да открия това, с което искам да продължа във висшето си образование. Като председател и дългогодишен член на Ученическия парламент развих умения като комуникация, организация и това свободно да говоря пред хора, умение, което ми беше от огромна полза в университета. Всички дейности, свързани с благотворителност и общуването ни с деца в неравностойно положение оставиха трайни следи в развитието ми като личност.

Сега и от гледната си точка на майка смятам, че моето училище играе ключова роля в развитието на своите ученици във всички аспекти и адекватно ги подготвя, както за по-нататъшното им професионално развитие, така и за живота им на възрастни ХОРА.


Вижте какво споделят и други наши бивши възпитаници.


2019

График на дейностите във връзка с приема на първокласници:

• Информационна родителска среща – 12.03.2019 г. /вторник/ от 17:00 ч.

• Отворени училищни врати - 10.04.2019 г. /сряда/ от 17:00 до 18:30 ч.

• Подаване на заявления за записване – до 30 май 2019 г.

• Разпределение на приетите ученици – 04.06.2019 г.

• Записване - от 4 до 10 юни 2019 г.

• Обявяване на свободните места – 11.06.2019 г.

• Попълване на свободните места – до 14.09.2019 г.

2019


2018

СПОРТНИ УСПЕХИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

Проследете представителните изяви на групите, сформирани по проект "Твоят час" 2017


Уважаеми родители,

С избора на училище, Вие избирате път за Вашето дете, който трябва да му позволи да осъзнае, да формира и да реализира личния си проект. В СУ „Св. св. Кирил и Методий” наша главна цел е да му позволим да открие ресурсите си, да му осигурим приемане, подкрепа, общуване. Училището ни е общност с традиции, правила, опорни точки.

Ценностите, които всички споделяме, са ТРУД, СОЛИДАРНОСТ, УВАЖЕНИЕ.

Средствата, които имаме, за да поведем уверено децата по новите пътища на училищния живот:

  • стабилен екип, мотивиран и опитен, осигуряващ качествено образование;
  • дългогодишна традиция на толерантност и творчество;
  • внимателни и опитни педагогически грижи, индивидуализирана помощ и подкрепа;
  • квалифициран непедагогически персонал, който осигурява компетентно присъствие на възрастни, внушаващи доверие;
  • медицинска служба, която е на разположение и отворена към проблемите на младите хора и онова, което ги притеснява;
  • политика на поощряване на гражданска активност;
  • работещи структури, осигуряващи общуване в между всички членове на училищната общност в търсене на общи решения – постоянни комисии, ученически парламент, клубове по интереси;
  • богат колективен живот, изпълнен с вълнуващи събития- изложби, акции на солидарност, дискусии, състезания и конкурси;
  • ангажирани и конструктивни партньори в лицето на училищното настоятелство, родителските комитети, европейски институции.


Представяне


Бъдещето на Вашите деца зависи в голяма степен от това, дали пред тях ще застанат личности, които вярват в себе си, в своята работа, които са честни с учениците. Нека да обединим усилия и компетентност всяко дете в училището ни да расте със свой ритъм, да чувства всеки ден, че успява и да е творец на своето образование.