Добре дошли в сайта на нашето училище!


Вие разглеждате официалния сайт на СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй, обл. Враца

Проследете представителните изяви на групите, сформирани по проект "Твоят час" 2017

--->Актуално:

Съобщение

Във връзка с провеждане на Държавни зрелостни изпити и НВО VІІ клас 21 и 23 май са неучебни дни.

22 май – вторник – е редовен учебен ден.

На 24 май – четвъртък – всички ученици се явяват в 9,30 ч. в училище за участие в празнично шествие.

25 май е неучебен ден във връзка с ангажираността на учениците на 24 май.


Условия и ред за прием в 1 клас за учебната 2018/2019 година

Условия и ред за прием в 5 клас за учебната 2018/2019 година


Програма за реализиране на държавен план-прием за учебната 2018/2019 година


2018 2018

Уважаеми родители,

С избора на училище, Вие избирате път за Вашето дете, който трябва да му позволи да осъзнае, да формира и да реализира личния си проект. В СУ „Св. св. Кирил и Методий” наша главна цел е да му позволим да открие ресурсите си, да му осигурим приемане, подкрепа, общуване. Училището ни е общност с традиции, правила, опорни точки.

Ценностите, които всички споделяме, са ТРУД, СОЛИДАРНОСТ, УВАЖЕНИЕ.

Средствата, които имаме, за да поведем уверено децата по новите пътища на училищния живот:

  • стабилен екип, мотивиран и опитен, осигуряващ качествено образование;
  • дългогодишна традиция на толерантност и творчество;
  • внимателни и опитни педагогически грижи, индивидуализирана помощ и подкрепа;
  • квалифициран непедагогически персонал, който осигурява компетентно присъствие на възрастни, внушаващи доверие;
  • медицинска служба, която е на разположение и отворена към проблемите на младите хора и онова, което ги притеснява;
  • политика на поощряване на гражданска активност;
  • работещи структури, осигуряващи общуване в между всички членове на училищната общност в търсене на общи решения – постоянни комисии, ученически парламент, клубове по интереси;
  • богат колективен живот, изпълнен с вълнуващи събития- изложби, акции на солидарност, дискусии, състезания и конкурси;
  • ангажирани и конструктивни партньори в лицето на училищното настоятелство, родителските комитети, европейски институции.


Представяне


Бъдещето на Вашите деца зависи в голяма степен от това, дали пред тях ще застанат личности, които вярват в себе си, в своята работа, които са честни с учениците. Нека да обединим усилия и компетентност всяко дете в училището ни да расте със свой ритъм, да чувства всеки ден, че успява и да е творец на своето образование.