Добре дошли в сайта на нашето училище!


Вие разглеждате официалния сайт на Средно училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй, обл. Враца

--->Актуално:

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "училищен плод" и схема "Училищно мляко"

2019 2019

Иван Иванов

Випуск 2008

Смятам, че КиМ е едно от най-добрите места в нашата област, където може да получиш солидна образователна подготовка. Учителите са професионалисти, базата е на ниво (сигурен съм, че за изминалите вече 10 години от моето завършване, нивото е още по-високо).

Училището ми помогна да израстна много и в личен план. Участието ми в няколко различни извънкласни дейности, ми помогна да открия нови приятели, да комуникирам с различни хора, да се чувствам пълноценен гражданин. Гордея се с факта, че съм от випуска, който започна социалната инициатива с Домът за деца лишени от родителски грижи в с. Бърдарски геран.

Така, че ако изберете КиМ, развивайте се, забавлявайте се, помагайте!


Йонко Петков

Випуск 2008

Училището разшири погледа ми към света – помогна ми да се сблъскам с различни гледни точки и идеи. Наличието на разнообразни класни и извънкласни дейности създава усещането за общност, в която свободно мога да изразявам мнението и идеите си.

Солидни основи за бъдещето – възможност да ми преподават изключително приветстващи и знаещи учители, които ме подготвиха не само за предстоящото образование в университетa, но и за живота.

Благоприятна среда за развитие – независимо дали си запален по спорта или имаш интерес в други области, ще намериш хора като теб и подкрепа в лицето на учители, съученици и групи по интереси.

И не на последно място – че с постоянство всичко се постига – както в учението, така и във всяко нещо, с което се захващаме.

Вижте какво споделят и други наши бивши възпитаници.


2019

График на дейностите във връзка с приема на първокласници:

• Информационна родителска среща – 12.03.2019 г. /вторник/ от 17:00 ч.

• Отворени училищни врати - 10.04.2019 г. /сряда/ от 17:00 до 18:30 ч.

• Подаване на заявления за записване – до 30 май 2019 г.

• Разпределение на приетите ученици – 04.06.2019 г.

• Записване - от 4 до 10 юни 2019 г.

• Обявяване на свободните места – 11.06.2019 г.

• Попълване на свободните места – до 14.09.2019 г.

2019


2018

СПОРТНИ УСПЕХИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

Проследете представителните изяви на групите, сформирани по проект "Твоят час" 2017


Уважаеми родители,

С избора на училище, Вие избирате път за Вашето дете, който трябва да му позволи да осъзнае, да формира и да реализира личния си проект. В СУ „Св. св. Кирил и Методий” наша главна цел е да му позволим да открие ресурсите си, да му осигурим приемане, подкрепа, общуване. Училището ни е общност с традиции, правила, опорни точки.

Ценностите, които всички споделяме, са ТРУД, СОЛИДАРНОСТ, УВАЖЕНИЕ.

Средствата, които имаме, за да поведем уверено децата по новите пътища на училищния живот:

  • стабилен екип, мотивиран и опитен, осигуряващ качествено образование;
  • дългогодишна традиция на толерантност и творчество;
  • внимателни и опитни педагогически грижи, индивидуализирана помощ и подкрепа;
  • квалифициран непедагогически персонал, който осигурява компетентно присъствие на възрастни, внушаващи доверие;
  • медицинска служба, която е на разположение и отворена към проблемите на младите хора и онова, което ги притеснява;
  • политика на поощряване на гражданска активност;
  • работещи структури, осигуряващи общуване в между всички членове на училищната общност в търсене на общи решения – постоянни комисии, ученически парламент, клубове по интереси;
  • богат колективен живот, изпълнен с вълнуващи събития- изложби, акции на солидарност, дискусии, състезания и конкурси;
  • ангажирани и конструктивни партньори в лицето на училищното настоятелство, родителските комитети, европейски институции.


Представяне


Бъдещето на Вашите деца зависи в голяма степен от това, дали пред тях ще застанат личности, които вярват в себе си, в своята работа, които са честни с учениците. Нека да обединим усилия и компетентност всяко дете в училището ни да расте със свой ритъм, да чувства всеки ден, че успява и да е творец на своето образование.