Добре дошли в сайта на нашето училище!


Вие разглеждате официалния сайт на СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй, обл. Враца

Проследете представителните изяви на групите, сформирани по проект "Твоят час" 2017

--->Актуално:

Успешен финал на учебната 2017/2018 г.

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй завършва учебната 2017/2018 година с удовлетворение и заслужено самочувствие.

Средният успех на училището за уч. 2017/2018 г. е Много добър 5,15.

От 959 ученици 322 завършват с отличен успех, от които 111 пълни отличници.

От 24 ученици в риск от отпадане, 17 са завършили успешно учебната година.

На общинските кръгове на ученически олимпиади са се включили 308 ученици, от които 75 са участвали в областни кръгове.

В регионални и национални състезания са участвали 863 ученици. Двама са получили национални отличия.

Средните резултати на НВО ІV клас по всички учебни предмети са по-високи от средните областни резултати.

Средните резултати на НВО VІІ клас са по-високи от средните областни и средните национални резултати.

Резултатът по БЕЛ подрежда седмокласниците на 3-то място в област Враца, а по математика на 8-мо място.

ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА УЧИЛИЩЕТО НИ Е НА ПЪРВО МЯСТО В ОБЛАСТ ВРАЦА НА ДЗИ ПО БЕЛ С РЕЗУЛТАТ МНОГО ДОБЪР 5,30.

Резултатите, постигнати на ДЗИ по желание са по-високи от средните за страната по всички учебни предмети.

2018


Математика – Мн. добър 5,43 – една пълна шестица
История и цивилизация – Мн. добър 5,33
География и икономика – Добър 4,31
Физика – Отличен 5,57 – една пълна шестица
Биология и ЗО – Мн. добър 4,52
Философвски цикъл – Отличен 5,72
Английски език – Мн. добър 5,24
Немски език – Мн. добър 5,15
Руски език – Мн. добър 5,43

От 55 зрелостници, 18 са постигнали отлични резултати на двата зрелостни изпита.

РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО БЛАГОДАРИ НА УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ, НА РОДИТЕЛИТЕ – ЗА ДОВЕРИЕТО И ПОДКРЕПАТА И ПОЖЕЛАВА НА ВСИЧКИ ВЕСЕЛО ЛЯТО!


2018

СПОРТНИ УСПЕХИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ


УЧИЛИЩНИ УНИФОРМИ

ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯТ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА ЗА ЗАЯВКИ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ УНИФОРМИ.

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, КОИТО ПОДКРЕПИХА РЕШЕНИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКА УНИФОРМА.

ВТОРИЯТ ЕТАП НА ЗАЯВКИ ЩЕ СЕ ОРГАНИЗИРА В ПЕРИОДА 01-15.09.2018, ЗА КОЕТО ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ ПРЕДОСТАВИМ ИНФОРМАЦИЯ.

Важна информация относно УЧИЛИЩНИ УНИФОРМИУсловия и ред за прием в 1 клас за учебната 2018/2019 година

Условия и ред за прием в 5 клас за учебната 2018/2019 година


Програма за реализиране на държавен план-прием за учебната 2018/2019 година


2018 2018

Уважаеми родители,

С избора на училище, Вие избирате път за Вашето дете, който трябва да му позволи да осъзнае, да формира и да реализира личния си проект. В СУ „Св. св. Кирил и Методий” наша главна цел е да му позволим да открие ресурсите си, да му осигурим приемане, подкрепа, общуване. Училището ни е общност с традиции, правила, опорни точки.

Ценностите, които всички споделяме, са ТРУД, СОЛИДАРНОСТ, УВАЖЕНИЕ.

Средствата, които имаме, за да поведем уверено децата по новите пътища на училищния живот:

  • стабилен екип, мотивиран и опитен, осигуряващ качествено образование;
  • дългогодишна традиция на толерантност и творчество;
  • внимателни и опитни педагогически грижи, индивидуализирана помощ и подкрепа;
  • квалифициран непедагогически персонал, който осигурява компетентно присъствие на възрастни, внушаващи доверие;
  • медицинска служба, която е на разположение и отворена към проблемите на младите хора и онова, което ги притеснява;
  • политика на поощряване на гражданска активност;
  • работещи структури, осигуряващи общуване в между всички членове на училищната общност в търсене на общи решения – постоянни комисии, ученически парламент, клубове по интереси;
  • богат колективен живот, изпълнен с вълнуващи събития- изложби, акции на солидарност, дискусии, състезания и конкурси;
  • ангажирани и конструктивни партньори в лицето на училищното настоятелство, родителските комитети, европейски институции.


Представяне


Бъдещето на Вашите деца зависи в голяма степен от това, дали пред тях ще застанат личности, които вярват в себе си, в своята работа, които са честни с учениците. Нека да обединим усилия и компетентност всяко дете в училището ни да расте със свой ритъм, да чувства всеки ден, че успява и да е творец на своето образование.