Добре дошли в сайта на нашето училище!


Вие разглеждате официалния сайт на Средно училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй, обл. Враца
Проследете представителните изяви на групите, сформирани по проект "Твоят час" 2017


--->Актуално:

На вниманието на родителите и учениците

Във връзка с Предписание на РЗИ - гр. Враца изх. № 46/29.01.2019 г. временно се прекратяват учебните занятия, считано от 30.01.2019 г. (сряда) до 04.02.2019 г. (понеделник) включително.

5 февруари (вторник) – междусрочна ваканция.

Учебните занятия се подновяват на 06.02.2019 г.(сряда) със седмичното разписание за втория учебен срок и график на смените, както следва:

І смяна: учениците от І до VІ клас вкл. и от ІХ до ХІІ клас

ІІ смяна: учениците от VІІ и VІІІ клас


Дневно разписание:

2018 2018

Практически препоръки за безопасност на пътяУспешен финал на учебната 2017/2018 г.

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй завършва учебната 2017/2018 година с удовлетворение и заслужено самочувствие.

Средният успех на училището за уч. 2017/2018 г. е Много добър 5,15.

От 959 ученици 322 завършват с отличен успех, от които 111 пълни отличници.

От 24 ученици в риск от отпадане, 17 са завършили успешно учебната година.

На общинските кръгове на ученически олимпиади са се включили 308 ученици, от които 75 са участвали в областни кръгове.

В регионални и национални състезания са участвали 863 ученици. Двама са получили национални отличия.

Средните резултати на НВО ІV клас по всички учебни предмети са по-високи от средните областни резултати.

Средните резултати на НВО VІІ клас са по-високи от средните областни и средните национални резултати.

Резултатът по БЕЛ подрежда седмокласниците на 3-то място в област Враца, а по математика на 8-мо място.

ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА УЧИЛИЩЕТО НИ Е НА ПЪРВО МЯСТО В ОБЛАСТ ВРАЦА НА ДЗИ ПО БЕЛ С РЕЗУЛТАТ МНОГО ДОБЪР 5,30.

Резултатите, постигнати на ДЗИ по желание са по-високи от средните за страната по всички учебни предмети.

2018


Математика – Мн. добър 5,43 – една пълна шестица
История и цивилизация – Мн. добър 5,33
География и икономика – Добър 4,31
Физика – Отличен 5,57 – една пълна шестица
Биология и ЗО – Мн. добър 4,52
Философвски цикъл – Отличен 5,72
Английски език – Мн. добър 5,24
Немски език – Мн. добър 5,15
Руски език – Мн. добър 5,43

От 55 зрелостници, 18 са постигнали отлични резултати на двата зрелостни изпита.

РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО БЛАГОДАРИ НА УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ, НА РОДИТЕЛИТЕ – ЗА ДОВЕРИЕТО И ПОДКРЕПАТА И ПОЖЕЛАВА НА ВСИЧКИ ВЕСЕЛО ЛЯТО!


2018

СПОРТНИ УСПЕХИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ


Уважаеми родители,

С избора на училище, Вие избирате път за Вашето дете, който трябва да му позволи да осъзнае, да формира и да реализира личния си проект. В СУ „Св. св. Кирил и Методий” наша главна цел е да му позволим да открие ресурсите си, да му осигурим приемане, подкрепа, общуване. Училището ни е общност с традиции, правила, опорни точки.

Ценностите, които всички споделяме, са ТРУД, СОЛИДАРНОСТ, УВАЖЕНИЕ.

Средствата, които имаме, за да поведем уверено децата по новите пътища на училищния живот:

  • стабилен екип, мотивиран и опитен, осигуряващ качествено образование;
  • дългогодишна традиция на толерантност и творчество;
  • внимателни и опитни педагогически грижи, индивидуализирана помощ и подкрепа;
  • квалифициран непедагогически персонал, който осигурява компетентно присъствие на възрастни, внушаващи доверие;
  • медицинска служба, която е на разположение и отворена към проблемите на младите хора и онова, което ги притеснява;
  • политика на поощряване на гражданска активност;
  • работещи структури, осигуряващи общуване в между всички членове на училищната общност в търсене на общи решения – постоянни комисии, ученически парламент, клубове по интереси;
  • богат колективен живот, изпълнен с вълнуващи събития- изложби, акции на солидарност, дискусии, състезания и конкурси;
  • ангажирани и конструктивни партньори в лицето на училищното настоятелство, родителските комитети, европейски институции.


Представяне


Бъдещето на Вашите деца зависи в голяма степен от това, дали пред тях ще застанат личности, които вярват в себе си, в своята работа, които са честни с учениците. Нека да обединим усилия и компетентност всяко дете в училището ни да расте със свой ритъм, да чувства всеки ден, че успява и да е творец на своето образование.