История

Вече повече от тридесет години в нашето училище се обучават деца от община Козлодуй. В едно от най-големите училища в област Враца ученици от 1. до 12. клас реализират своето обучение.

Училище на бъдещето! Училище с богата култура!

СУ  "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Козлодуй продължава да се доизгражда. Обогатиха се възможностите за съдържателен и здравословен училищен живот с новата актова зала и кухненски комплекс, с новите открити спортни терени, плод на усилията на Община Козлодуй.
От 9 паралелки, разкрити през 1985 г.,  днес училището наброява 50 паралелки и се утвърждава като привлекателно място за обучение и възпитание на многото си ученици. Правоприемник на бившето училище  "Кирил и Методий", през 1993 г. училището получи статут на средно общообразователно училище и това е началото на неговия възход.
Днес СУ  "Св. св. Кирил и Методий" е училище, в което е приятно да се учи. Подкрепян от все повече институции, училищният колектив полага усилия за гарантиране на сигурно, спокойно и сериозно училищно всекидневие, поощрява усилията и успеха на всеки ученик. Разширяват се контактите с училищата от Европа, все по-многобройни са приятелите ни от различни страни. Училищните инициативи, проектите, реализирани от все повече преподаватели, свидетелстват за общата воля да осигурим привлекателни перспективи на нашите възпитаници, на утрешните граждани, които с чувство на изпълнен дълг да изпратим подготвени за следващия век. Затова и стремежът ни е училището да бъде Училище на бъдещето - с общите ни усилия, с богатството на идеите ни, с взаимното ни уважение. Ново тяло
Основни моменти от развитието на училището
Училището отваря врати на 17.10.1985 г.
295 ученици се обучават в 9 паралелки от 16 учители. Директор е Динка Коларова.
1986/1987 г.
Учредява се първият Училищен съвет.
1987 г.
Открива се библиотеката – първият библиотекар е Латинка Христова Митрева.
Училището става основно. Първите прогимназиални учители са:
Даниела Борисова(Томова) - класен ръководител на ІV.В клас
Бойка Папазова - класен ръководител на ІV.Б клас
Иво Деков Томов - класен ръководител на ІV.A клас
Милена Тасева - учител по история
Виолета Цекова - учител по трудово обучение
Иван Иванов - учител по трудово обучение
Йордан Стоименов - учител по математика
Йорданка Кирилова - учител по математика
Евгения Господинова - учител по природознание
Даниела Цветанова - учител по музика и изобразително изкуство
1991/1992 г.
Завършва първият випуск осмокласници, постъпили през 1985 г. във ІІ клас – родени 1977 г.
1993/1994 г.
Със Заповед № РД-14-26 от 9 юни 1993 г. училището се преобразува в средно. Министър е М. Димитров.
Реализира се прием в една паралелка 9. клас неУУП и Профилирано обучение. Класен ръководител е Даниела Томова.
1994/1995 г.
Реализира се прием в една паралелка с профил „Науки за земята”. Класен ръководител е Милка Кушлева.
1995/1996 г.
Разкрива се първата паралелка РЧЕО френски език.
Разкрива се първата паралелка с разширено изучаване на музика.
Завършва първият випуск ХІ клас.
На 13.12.1995 г. училището чества 10-годишен юбилей.
1996/1997 г.
Реализира се прием в първата професионална паралелка „Среден мениджър с европейска квалификация”. Класен ръководител е Таня Тодорова.
(С разрешение на МОНТ се съкращава курса на обучение от 4 на 3 години на 1 паралелка ХІ клас профил „Науки за земята”. Завършват 2 випуска едновременно 1997-1998)
1997/1998 г.
Реализира се прием в две професионални паралелки „Среден мениджър с европейска квалификация”. Класни ръководители са Евгени Коларов и Ели Матеева.
На 31.03.1998 г. се провежда национално съвещание „Училището-действащо лице в заобикалящата го среда”.
1998/1999 г.
Започва реализирането на стажове на френски студенти в училището. Първият стажант се казва Борис Поже.
Разработва се и се реализира училищна програма за ред и сигурност.
19990/2000 г.
Сключва се договор за сътрудничество с Университета за квалификация на учители гр. Лион Франция с директор Филип Мерио.
Училището приема ежегодно по 3 стажанти.
Издава се първият информационен бюлетин за ученици.
Издава се първата училищна рекламна книжка. Автор на фотографиите е френският фотограф Оливие Клеман.
Въвежда се Бележник за кореспонденция – задължителен документ за всички ученици.
Осъществява се прием по нова професия Организато на среден и дребен бизнес. Класни ръководители Стела Бачийска и Ивайло Асенов.
2000/2001 г.
1.11. – по повод 15 годишнината си училището организира национална конференция „Училището на 21 век”.
Училището става лауреат за България в европейски конкурс „Афиширай своето европейско гражданство” с емблема и писмо, написано до бащите на Европейския съюз.
Състав на групата:
Александрина Калинова
Петя Дилова
Николай Башев
Цветомир Кънчев
Владислава Цокова
Данил Цветков
Ивайло Кръстев
Мая Валериева
Ваня Христова
Алина Александрова
Мария Костова – ръководител
Стела Бачийска – ръководител
Татяна Тошева – ръководител
В европейския парламент в Страсбург нашите ученици гласуват Европейската младежка харта.
Разкрива се първата паралелка РЧЕО английски език.
Ражда се „Училищно вестниче”.
2001/2002 г.
Училището за втори път е лауреат в европейския конкурс „Бъдещето-това сте вие” с проект за картичка и дейности под надслов Приятелю, подай ръка. В Париж заминават 30 ученици с 3 ръководители.
2002/2003 г.
Реализира се прием в първата хуманитарна паралелка с изучаване на два чужди езика. Класен ръководител е Емил Младенов.
Учредява се първият отряд „Млад огнеборец”.
Училищният отбор (момчета) по волейбол става национален шампион на ученически игри 2003. Треньор е Драган Иванов.
Състав на отбора:
Филип Стефанов Първанов
Валери Желязков Михалков
Владислав Анатолиев Илиев
Митко Пламенов Младенов
Антон Даниелов Викторов
Тихомир Иванов Ангелов
2003/2004 г.
13, 14, 15 април 2004 училището е домакин на колоквиум с международно участие „Да върнем децата в училище”.
Прием на последната паралелка Организатор на среден и дребен бизнес 9. клас.
Учредява се училищен граждански кръг с ръководител Стела Бачийска.
Училищният отряд „Млад огнеборец” се поема от гл. Сержант Бисер Митов, който работи с учениците като доброволец.
Учредява се УН.
2004/2005 г.
Реализира се прием по профил „Стопански мениджмънт”
Училището получава специалната награда в конкурса за есе „Ние, Европа” организиран под патронажа на Европейския парламент Страсбург.
Издават се първите информационни бюлетини за учители и родители.
Учредява се франкофонски театър с ръководител Николай Ненов. На франкофонския фестивал в гр. Пловдив групата получава специалната награда. Участници са Момчил Йосков, Кристияна Калчева, Борислав Мишовски, Александра Веселинова и Деница Мирчева
2005/2006 г.
Започва обучение по профил „Предприемачество и бизнес”.
2006/2007 г.
Училището реализира проект по програма „Младеж” и посреща театрален състав от Мобурге, Франция. Ръководител на проекта е Николай Ненов.
Училището реализира проект по програма „Сократ” на ЕС и осъществява обмен на ученически групи с училище Андре де Резенде от град Евора, Португалия. Проектът е номиниран и получава сертификат за качество. Ръководител на проекта е Мая Младенова.
Училището реализира проект за трансгранично сътрудничество с Румъния „Класни стаи без граници” по програма ФАР.
2007/2008 г.
През м. октомври 2007 г. училището получава статут на Екоучилище.
На 28-29.09.2007 г. се провежда научно-практическа конференция „Младежка активност”.
2008/2009 г.
Училищният колектив получава благодарствено писмо от министър Даниел Вълчев за високите резултати, постигнати от зрелостниците на ДЗИ.
Нова номинация в конкурса „Ние, Европа” – Страсбург. Победител е Момчил Йосков с презентация по темата.
Започват езикови стажове в гр. Гап, Франция за учениците, изучаващи френски език.
2009/2010 г.
Училището става член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.
2010/2011 г.
Осъществява се прием в първата паралелка с природо-математически профил. Клaсен ръководител е Десислава Христова.

2015

Скъпи приятели,
Нашето училище навършва 30 години.
Годишнината е повод да се върнем към миналото си, да направим равносметка на настоящето си, да се вгледаме в бъдещето си. Ще се радваме всички, които са част от 30 годишния път на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и се чувстват съпричастни към успехите на училището, да бъдат наши гости и участници в инициативите и събитията, които предстоят.
По повод предстоящия празник Училищното настоятелство набира средства за издаване на книга с историята на училището и изграждане на барелеф с лика на светите братя Кирил и Методий.
Освен със средства, бихте могли да помогнете с идеи и инициативи, които ще ви помогнем да реализирате.
Някои от бившите ни ученици вече ни зарадваха:

  • Милен Драганов допринесе чрез фирмата „Енергосервиз“ АД гр. София, в която работи, учениците ни да се обучават в нов кабинет по физика от 15.09., обновен с 10000 лв.
  • Кристина Синигерова, която е студентка в СУ организира безвъзмездно обучение по японски език и успя за няколко месеца да формира общност на приятелите на азиатската култура.

Очакваме и Вашите спомени, послания и пожелания, които ще публикуваме в изданията по повод празника.

Банковата сметка на Училищното настоятелство:
BIC: UBBSBGSF IBAN: BG40UBBS80021030111311

Електронна поща на училището:
kim_kozloduy@abv.bg

ПРОГРАМА
за честване на 30-годиштнината
на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй
2015