Информация

Можете да получите необходимата Ви информация свързана с правилници, списъци и други организационни въпроси.

Изберете:


Училищен стол

В стола
  • Можете да закупите купони за цялата седмица или ежедневно от 7 до 10 часа
  • Купоните се заверяват до 13 часа в предходния ден за цялата седмица или за следващия ден
  • В петък на информационното табло имате възможност да се запознаете с менюто за следващата седмица.
В стола