→ Актуално:

⇲ Oтносно: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА НА ДЕЦА ДО 14 Г.

На вниманието на родители на деца до 14 г. възраст!

Уважаеми родители, можете да се запознаете с информация за осигуряване на целева помощ на семейства с деца до 14 годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка в приложения файл.


⇲ Oтносно: ОРГАНИЗАЦИЯ НА 15.09.2020 г.

2020

На вниманието на всички ученици!

Уважаеми ученици, можете да се запознаете с организацията на първия учебен ден 15.09.2020 г. в приложения файл.


⇲ Oтносно: ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ

2020

На вниманието на всички родители!

Уважаеми родители, можете да се запознаете с графика за родителските срещи през м. септември 2021 г. в приложения файл.


⇲ Oтносно: УЧЕНИЧЕСКИ УНИФОРМИ

2020

На вниманието на всички родители!

Уважаеми родители, можете да се запознаете с цените и графика за закупуване на ученически униформи в приложения файл.


⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

На вниманието на кандидатстудентите!

Уважаеми ученици, на страницата За ученици ще намерите подробна информация за прием в Русенски университет през 2020/2021 учебна година..


⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

На вниманието на родителите на учениците от гимназиален и прогимназиален етап!

Уважаеми родители, на страницата За родители ще намерите заявление за избор на учебни предмети, които ще се изучават в разширена подготовка през 2020/2021 учебна година.


⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В VI и VII клас ПРЕЗ 2020/2021 Г.

На вниманието на родителите на бъдещите шестокласници и седмокласници!

Уважаеми родители, на страницата За родители ще намерите заявление за включване на ученици в групи за целодневна организация на учебния ден.


⇲ Oтносно: Прием на първокласници

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

Уважаеми родители,
Във връзка с множество запитвания, Ви информираме, че до края на настоящата седмица на сайта на училището ще бъде публикувана информация и заявление за онлайн кандидатстване за записване в I клас.
Благодарим Ви за проявения интерес!


⇲ Oтносно: Дейност по училищни схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

На вниманието на родителите на учениците от начален етап!

Уважаеми родители,

Предоставяме Ви информация за раздаване на 22.04.2020 г. на пакети с млечни продукти и зеленчук по училищни схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в приложения файл.


⇲ Oтносно: Обучение през периода 13.04.-16.04.2020 г.

На вниманието на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй и техните родители!

Уважаеми родители,

Предоставяме Ви информация за обучението през периода 13.04.-16.04.2020 г. в приложения файл.

Уважаеми ученици,

Предоставяме Ви информация за обучението през периода 13.04.-16.04.2020 г. в приложения файл.


⇲ Oтносно: Възможности за връзка с учителите

На вниманието на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй и техните родители!

Списък на електронните пощи на всички учители


⇲ Oтносно: Възникнали проблеми с комуникацията в https://app.shkolo.bg/

На вниманието на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй и техните родители!

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с възникналите проблеми с https://app.shkolo.bg/ търсим алтернативни решения за комуникация, за които ще ви уведомим при първа възможност.

Учителите разбират проблема и ще бъдат толерантни по отношение на поставените срокове и задачи.

Благодарим и на Вас за толерантността и търпението.


⇲ Oтносно: Подкрепа от училищния психолог в условия на дистанционно обучение

На вниманието на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй и техните родители!

Уважаеми ученици и родители,

В ситуацията на дистанционно обучение, училищният сайт и страницата във Фейсбук ще бъдат местата, чрез които ще общувам с всички Вас. Тук ще се постарая да предоставям важна и полезна информация.

Всеки е добре дошъл да постави въпрос или да даде заявка за тема, която го вълнува.

Това е ново предизвикателство за всички нас, но вярвам, че заедно ще се справим! В този момент е нужно да покажем на децата, че сме до тях и че имат избор как да реагират. Бъдете позитивни и вярвайте в доброто!

Мога да предложа индивидуални консултации (по телефон, видеовръзка, имейл).

Жана Владимирова – училищен психолог. Електронна поща: kim_jg@abv.bg

Съвети на UNICEF


⇲ Oтносно: Решения на Педагогическия съвет за създаване на условия за дистанционно обучение в електронна среда

На вниманието на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй и техните родители!

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със създаване на условия за дистанционно обучение в електронна среда, е необходимо всички ученици и родители да се запознаят със Заповедта на Директора и решенията на Педагогическия съвет за организация на учебния процес в електронна среда.

Материалите са на Ваше разположение в училищния сайт в разделите „За родители“,„За ученици“ и „За учители“.


⇲ Oтносно: Обръщение на Началника на РУО Враца, г-жа Галина Евденова

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

• Насърчавайте детето да бъде активно.

• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.


⇲ Oтносно: Създаване на условия за дистанционно обучение

На вниманието на родители на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй!

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение Министърът на здравеопазването издаде Заповед №РД 01-124/13.03.2020 г. за въвеждане на нови епидемиологични мерки на територията на Р България.

Една от тях е преустановяване на учебните занятия в училищата до 29.03.2020 г.

Министърът на образованието и науката и началникът на РУО Враца са издали свои указания за организиране на дистанционно обучение ot 16.03.2020 г.

С решение на педагогическия съвет на 16.03.2020 г. ще се утвърдят правила, по които ще бъде организирано обучението с учениците.

За да бъде осъществено ефикасно обучение е необходимо всички ученици и родители да се регистрират в платформата https://app.shkolo.bg/.

КомуникацияТА ще се осъществява чрез възможностите на тази платформа, както и чрез електронната поща, групите на класовете и други установени с учителите информационни канали.

От изключителна важност е Вашето участие в образователния процес и подкрепата, която ще окажета на детето си.

Очаквайте указанието за организация на образователния процес и информация за режима на работа на училището в раздел „Съобщения“ на сайта на училището и на фейсбук страницата.

Не се колебайте при възникнали въпроси да ни информирате чрез електронната поща на училището.


⇲ Oтносно: Създаване на условия за дистанционно обучение

На вниманието на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй и техните родители!

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със създаването на условия за дистанционно обучение, напомняме, че е необходимо всички ученици и родители да се регистрират спешно в училищния електронен дневник https://app.shkolo.bg/.

Указания за регистрация на родител се съдържат на училищния сайт в раздел „За родители“, или можете да откриете на адрес https://www.shkolo.bg/blog/nov-roditel/.

Указания за регистрация на ученик можете да откриете на адрес https://www.shkolo.bg/blog/nov-uchenik/.


⇲ Oтносно: Създаване на условия за дистанционно обучение

На вниманието на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй и техните родители!

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и необходимост от създаване на условия за дистанционно обучение е необходимо всички ученици и родители да се регистрират спешно в училищния електронен дневник https://app.shkolo.bg/.

Указания се съдържат на училищния сайт в раздел „За родители“.


⇲ Oтносно: Преустановяване на учебния процес

На вниманието на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй и техните родители!

Уважаеми ученици и родители,

Преустановяват се учебните занятия от 12 март /четвъртък/ до 16 март /понеделник/, включително, по предложение на РЗИ Враца.


⇲ Oтносно: Повишаване мерките срещу разпространението на грипни вируси и COVID 19

Заповед на Директора


⇲ Oтносно: Преустановяване на учебния процес

На вниманието на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй и техните родители!

Уважаеми ученици и родители,

От 6 март /петък/ до 11 март /сряда/, включително, е обявена грипна епидемия на територията на цялата страна и се преустановят учебните занятия.


⇲ Oтносно: Повишаване мерките срещу разпространението на коронавирус

Заповед на Директора


⇲ Oтносно: Повишаване мерките срещу разпространението на коронавирус

Съобщение от МОН:

Уважаеми родители,

Във връзка с ежедневната информация за увеличаване броя на заразените с корона вирус, Ви уведомяваме, че с писмо на министъра на образованието и науката се забраняват пътуванията на ученици до Италия и местата, за които има информация за разпространение на вируса.


⇲ Относно: Регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

Уважаеми родители, през тази учебна година училището ни използва електронен дневник на https://app.shkolo.bg

Използвайте ръководството за регистрация на родители,за да имате възможност да използвате електронния дневник.


⇲ Относно: Безопасност на движението по пътищата

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

Във връзка с писмо № 9105-435/ 05.12.2019 г. на г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, относно мерките и дейностите по безопасност на движението по пътищата (БДП) през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция, Ви приканваме да се запознаете с инструктажа, насочен към превенция на пътнотранспортния травматизъм през зимния сезон с акцент върху поведението на децата и учениците като пешеходци при усложнени метеорологични условия (снеговалеж, мокри, хлъзгави и заледени участъци).