→ Актуално:

.

2022 - 2023 учебна година


⇲ Oтносно: Един месец подарък в Уча.се

Здравейте, екип!

Ние от Уча.се сме щастливи да обявим СУ „Св. св. Кирил и Методий" Козлодуй за иновативно училище на България. Радваме се, че заедно с Вас – иновативните директори и учители – ежедневно подобряваме българското образование!

Искаме да изненадаме всички Ваши учители, ученици и родители, които имат текущ абонамент, с един месец подарък в Уча.се!

Към Вас пътува плакат за фоайето на училището, на който е описано как да се възползвате от Вашия месец подарък, който се активира с кода: sukim-kzld.

Линк за активация на кода: https://ucha.se/kod.

За нас е чест, че имаме възможността да работим с прекрасни професионалисти като Вас!

Екипът на Уча.се.

2021 - 2022 учебна година


⇲ Oтносно: ОБУЧЕНИЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

На вниманието на родителите на първокласниците!

Уважаеми родители,

Във връзка с предложение за включване в обучения за работа с използваните в нашето училище електронни платформи, Ви молим да се запознаете с информацията и да попълните приложената по-долу анкета в срок до 12 часа на 02.09.2021 г.

Анкета за включване в обучение

Забележка: Същата анкета е публикувана на фейсбук страницата на училището ни. Ако сте я попълнили от линка, приложен там, не е необходимо да я попълвате отново.


⇲ Oтносно: ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ за учениците, записани в ПЪРВИ и ОСМИ клас за учебната 2021/2022 година

На вниманието на родителите на всички ученици от 1. и 8. клас!

Уважаеми родители,

В приложения файл можете да се запознаете с подробна информация за възможностите за отпускането на еднократна помощ за ученици, записани в първи и осми клас.

Уведомяваме Ви, че всички удостоверения н учениците от първи и осми клас са изготвени и са налични в училище.

Информация за отпускане на помощ


2020 - 2021 учебна година


⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ОТ 31.05.2021 г.

На вниманието на родителите на всички ученици от 1. до 11. клас!

Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед на министъра на здравеопазването считано от 31 май 2021 г. учебните занятия с учениците от І до ХІ клас ще се провеждат присъствено.

Заповед на Директора


⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

Ръководството на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй организира информационни родителски срещи във връзка с предстоящия прием в първи клас.
Поради необходимост от спазване на противоепидемични мерки, родителските срещи ще бъдат проведени по графика в приложения файл.


⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАФИК ЗА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

На вниманието на родителите на всички ученици от 1. до 12. клас!

Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 12 април 2021 г. учебните занятия с учениците ще се провежда по следния график:

1. От 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. учебният процес за учениците от І до ІV клас се провежда присъствено.

2. От 12.04.2021г. до 23.04.2021 г. учебният процес за учениците от VІІ, VІІІ и Х клас се провежда присъствено.

3. От 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. учебният процес за учениците от V, ІХ и ХІІ клас се провежда присъствено.

Останалите класове ще провеждат учебни занятия от разстояние в електронна среда.


⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)

На вниманието на родителите на всички ученици от 1. до 12. клас!

Уважаеми родители,

2020

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, учебните занятия с учениците от І до ХІІ клас до 11.04.2021 г. ще се провеждат от разстояние в електронна среда.

График на часовете

За организацията на обучението от 12.04.2021 г. ще Ви уведомим след издаване на заповед от министъра на образованието и науката.


⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)

На вниманието на родителите на всички ученици от 1. до 12. клас!

Уважаеми родители,

2020

В периода 22.03.2021 г. – 31.03.2021 г. учебните занятия ще се провеждат чрез ОРЕС за всички ученици от 1. до 12. клас.

Заповед на Директора

Приложение към заповедта с График на часовете


⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

2021

⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)

На вниманието на родителите на учениците от 5. до 12. клас!

Уважаеми родители,

2020

В изпълнение на Заповед на министъра на образованието в периода 15.03.2021 г. – 26.03.2021 г. учебните занятия ще се провеждат чрез ОРЕС за учениците от 5. до 12. клас.

Заповед на Министъра на образованието


⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

2020

⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В УЧИЛИЩЕ

На вниманието на всички родители!

Уважаеми родители,

2020

От 08.02.2021 г. /понеделник/ в училището ще заработи система за контролиран достъп.

Учениците от начален етап влизат през южния вход без да се чекират на четеца, но при излизане от главния вход е необходимо да носят предоставените им гривна за да минат през турникетите.

Учениците от прогимназиален и гиманзиален етап влизат и излизат през турникетите на главния вход чрез предоставените им гривни.

При загубена гривна, родителят/настойникът подава заявление за нова гривна.

При следващо загубване на гривната/чипа родителят заплаща гривната/чипа.

За допълнителни въпроси на тел. 0878275766 се обръщайте към Диляна Тачева - Заместник-директор АСД


⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В НАЧАЛЕН ЕТАП

На вниманието на родителите на учениците от начален етап!

Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 04.01.2021 г. занятията с учениците от І до ІV клас ще се провеждат присъствено.

На 04.01.2021 г. учениците ще получат закуски.

От 05.01.2021 г. ще работи училищният стол. Необходимо е да се закупят и заверят купони на 04.01.2021 г.


⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)

На вниманието на всички родители!

Уважаеми родители,

2020

В изпълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването в периода 27.11.220 г. – 21.12.2020 г. учебните занятия с учениците от І до ХІІ клас ще се провеждат от разстояние в електронна среда по графика, публикуван на страницата Организация в условия на COVID 19.


⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

На вниманието на родителите на учениците от начален етап!

Уважаеми родители,

Във връзка с увеличен брой учители, заболели от COVID или с грипоподобни симптоми се налага да се преустановяват занятията на групите за целодневна организация ІІІ и ІV клас в периода 23-27 ноември 2020 г.

Молим Ви да следите сайта на училището и електронната си поща в Shkolo.bg.


⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

На вниманието на родителите на учениците от ІІА, ІVВ, и ІVГ клас!

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че поради висок процент отсъстващи ученици по здравословни причини, обучението на паралелките ІІА, ІVВ, и ІVГ клас ще се осъществява в електронна среда в периода 23.11. – 30.11.2020 г. включително.

Учебните часове ще се провеждат по седмичното разписание за деня във виртуалните класни стаи на електронната платформа "Школо" по следния график:

1час - 9-9,20ч.

2 час - 9,30-9,50ч.

3 час - 10,00-10,20ч.

4 час - 10,30-10,50ч.

5 час - 11,00-11,20ч.

6 час - 11,30-11,50ч.

Следобедни занятия няма да се провеждат.


⇲ Oтносно: ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ПО ВРЕМЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

2020

На вниманието на всички родители!

Уважаеми родители,

Със Заповед № РД-09-3310/18.11.2020 г. на министъра на образованието и науката се въвежда изискване за носене на лични предпазни средства за лице от ученици и учители по време на учебните занятия за учениците от V до ХІІ клас.

За учениците от начален етап учителите по своя преценка също могат да изискват носенето на маска в клас.

В случай, че детето Ви има противопоказания за носене на маска е необходимо да уведомите класния ръководител.

Заповедта е публикувана на сайта на училището в раздел За родители.

Разчитаме на Вашето сътрудничество в мерките за опазване на живота и здравето на учениците и учителите и запазване на присъственото обучение в училище.


⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

На вниманието на родителите на учениците от гимназален етап!

Уважаеми родители,

Oт 12.11.2020 г. учебните занимания ще се провеждат присъствено за всички ученици от 1. до 12. клас.


⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

На вниманието на родителите на учениците от гимназален етап!

Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването от 29.10. до 12.11.2020 г. обучението на учениците от гимназиален етап ще се осъществява в електронна среда чрез електронната платформа Школо.

Обучението на учениците ще се осъществява по седмичното разписание и графика на присъствено обучение.

Оценяването на учениците и отразяването на пирсъствия и отсъствия също ще става по правилата на присъствено обучение.

При възникнали проблеми, моля, уведомявайте своевременно класния ръководител или училищното ръководство.


⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА

На вниманието на всички ученици и техните родители!

Уважаеми родители и ученици,

Всяка седмица ще бъде публикувана информация, свързана с епидемичната ситуация в нашето училище в раздел За родители.


⇲ Oтносно: НЕУЧЕБНИ ДНИ

На вниманието на всички ученици и техните родители!

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с писмо изх. № 9105-357/22.10.2020 г. от МОН Ви уведомяваме, че 2 ноември (понеделник) е неучебен и неприсъствен за всички учебни заведения.
30 октомври (петък) – есенна ваканция.


⇲ Oтносно: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА НА ДЕЦА ДО 14 Г.

На вниманието на родители на деца до 14 г. възраст!

Уважаеми родители, можете да се запознаете с информация за осигуряване на целева помощ на семейства с деца до 14 годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка в приложения файл.


⇲ Oтносно: ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ

2020

На вниманието на всички родители!

Уважаеми родители, можете да се запознаете с графика за родителските срещи през м. септември 2021 г. в приложения файл.


⇲ Oтносно: УЧЕНИЧЕСКИ УНИФОРМИ

2020

На вниманието на всички родители!

Уважаеми родители, можете да се запознаете с цените и графика за закупуване на ученически униформи в приложения файл.


⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

На вниманието на кандидатстудентите!

Уважаеми ученици, на страницата За ученици ще намерите подробна информация за прием в Русенски университет през 2020/2021 учебна година..


⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

На вниманието на родителите на учениците от гимназиален и прогимназиален етап!

Уважаеми родители, на страницата За родители ще намерите заявление за избор на учебни предмети, които ще се изучават в разширена подготовка през 2020/2021 учебна година.


⇲ Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В VI и VII клас ПРЕЗ 2020/2021 Г.

На вниманието на родителите на бъдещите шестокласници и седмокласници!

Уважаеми родители, на страницата За родители ще намерите заявление за включване на ученици в групи за целодневна организация на учебния ден.


⇲ Oтносно: Прием на първокласници

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

Уважаеми родители,
Във връзка с множество запитвания, Ви информираме, че до края на настоящата седмица на сайта на училището ще бъде публикувана информация и заявление за онлайн кандидатстване за записване в I клас.
Благодарим Ви за проявения интерес!


⇲ Oтносно: Дейност по училищни схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

На вниманието на родителите на учениците от начален етап!

Уважаеми родители,

Предоставяме Ви информация за раздаване на 22.04.2020 г. на пакети с млечни продукти и зеленчук по училищни схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в приложения файл.


⇲ Oтносно: Обучение през периода 13.04.-16.04.2020 г.

На вниманието на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй и техните родители!

Уважаеми родители,

Предоставяме Ви информация за обучението през периода 13.04.-16.04.2020 г. в приложения файл.

Уважаеми ученици,

Предоставяме Ви информация за обучението през периода 13.04.-16.04.2020 г. в приложения файл.


⇲ Oтносно: Възможности за връзка с учителите

На вниманието на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй и техните родители!

Списък на електронните пощи на всички учители


⇲ Oтносно: Възникнали проблеми с комуникацията в https://app.shkolo.bg/

На вниманието на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй и техните родители!

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с възникналите проблеми с https://app.shkolo.bg/ търсим алтернативни решения за комуникация, за които ще ви уведомим при първа възможност.

Учителите разбират проблема и ще бъдат толерантни по отношение на поставените срокове и задачи.

Благодарим и на Вас за толерантността и търпението.


⇲ Oтносно: Подкрепа от училищния психолог в условия на дистанционно обучение

На вниманието на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй и техните родители!

Уважаеми ученици и родители,

В ситуацията на дистанционно обучение, училищният сайт и страницата във Фейсбук ще бъдат местата, чрез които ще общувам с всички Вас. Тук ще се постарая да предоставям важна и полезна информация.

Всеки е добре дошъл да постави въпрос или да даде заявка за тема, която го вълнува.

Това е ново предизвикателство за всички нас, но вярвам, че заедно ще се справим! В този момент е нужно да покажем на децата, че сме до тях и че имат избор как да реагират. Бъдете позитивни и вярвайте в доброто!

Мога да предложа индивидуални консултации (по телефон, видеовръзка, имейл).

Жана Владимирова – училищен психолог. Електронна поща: kim_jg@abv.bg

Съвети на UNICEF


⇲ Oтносно: Решения на Педагогическия съвет за създаване на условия за дистанционно обучение в електронна среда

На вниманието на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй и техните родители!

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със създаване на условия за дистанционно обучение в електронна среда, е необходимо всички ученици и родители да се запознаят със Заповедта на Директора и решенията на Педагогическия съвет за организация на учебния процес в електронна среда.

Материалите са на Ваше разположение в училищния сайт в разделите „За родители“,„За ученици“ и „За учители“.


⇲ Oтносно: Обръщение на Началника на РУО Враца, г-жа Галина Евденова

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

• Насърчавайте детето да бъде активно.

• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.


⇲ Oтносно: Създаване на условия за дистанционно обучение

На вниманието на родители на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй!

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение Министърът на здравеопазването издаде Заповед №РД 01-124/13.03.2020 г. за въвеждане на нови епидемиологични мерки на територията на Р България.

Една от тях е преустановяване на учебните занятия в училищата до 29.03.2020 г.

Министърът на образованието и науката и началникът на РУО Враца са издали свои указания за организиране на дистанционно обучение ot 16.03.2020 г.

С решение на педагогическия съвет на 16.03.2020 г. ще се утвърдят правила, по които ще бъде организирано обучението с учениците.

За да бъде осъществено ефикасно обучение е необходимо всички ученици и родители да се регистрират в платформата https://app.shkolo.bg/.

КомуникацияТА ще се осъществява чрез възможностите на тази платформа, както и чрез електронната поща, групите на класовете и други установени с учителите информационни канали.

От изключителна важност е Вашето участие в образователния процес и подкрепата, която ще окажета на детето си.

Очаквайте указанието за организация на образователния процес и информация за режима на работа на училището в раздел „Съобщения“ на сайта на училището и на фейсбук страницата.

Не се колебайте при възникнали въпроси да ни информирате чрез електронната поща на училището.


⇲ Oтносно: Създаване на условия за дистанционно обучение

На вниманието на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй и техните родители!

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със създаването на условия за дистанционно обучение, напомняме, че е необходимо всички ученици и родители да се регистрират спешно в училищния електронен дневник https://app.shkolo.bg/.

Указания за регистрация на родител се съдържат на училищния сайт в раздел „За родители“, или можете да откриете на адрес https://www.shkolo.bg/blog/nov-roditel/.

Указания за регистрация на ученик можете да откриете на адрес https://www.shkolo.bg/blog/nov-uchenik/.


⇲ Oтносно: Създаване на условия за дистанционно обучение

На вниманието на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй и техните родители!

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и необходимост от създаване на условия за дистанционно обучение е необходимо всички ученици и родители да се регистрират спешно в училищния електронен дневник https://app.shkolo.bg/.

Указания се съдържат на училищния сайт в раздел „За родители“.


⇲ Oтносно: Преустановяване на учебния процес

На вниманието на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй и техните родители!

Уважаеми ученици и родители,

Преустановяват се учебните занятия от 12 март /четвъртък/ до 16 март /понеделник/, включително, по предложение на РЗИ Враца.


⇲ Oтносно: Повишаване мерките срещу разпространението на грипни вируси и COVID 19

Заповед на Директора


⇲ Oтносно: Преустановяване на учебния процес

На вниманието на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй и техните родители!

Уважаеми ученици и родители,

От 6 март /петък/ до 11 март /сряда/, включително, е обявена грипна епидемия на територията на цялата страна и се преустановят учебните занятия.


⇲ Oтносно: Повишаване мерките срещу разпространението на коронавирус

Заповед на Директора


⇲ Oтносно: Повишаване мерките срещу разпространението на коронавирус

Съобщение от МОН:

Уважаеми родители,

Във връзка с ежедневната информация за увеличаване броя на заразените с корона вирус, Ви уведомяваме, че с писмо на министъра на образованието и науката се забраняват пътуванията на ученици до Италия и местата, за които има информация за разпространение на вируса.


⇲ Относно: Регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

Уважаеми родители, през тази учебна година училището ни използва електронен дневник на https://app.shkolo.bg

Използвайте ръководството за регистрация на родители,за да имате възможност да използвате електронния дневник.


⇲ Относно: Безопасност на движението по пътищата

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

Във връзка с писмо № 9105-435/ 05.12.2019 г. на г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, относно мерките и дейностите по безопасност на движението по пътищата (БДП) през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция, Ви приканваме да се запознаете с инструктажа, насочен към превенция на пътнотранспортния травматизъм през зимния сезон с акцент върху поведението на децата и учениците като пешеходци при усложнени метеорологични условия (снеговалеж, мокри, хлъзгави и заледени участъци).