Организация на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Актуална информация за организация на обучение в електронна среда от разстояние при условия на Covid 19.

2020 - 2021 учебна година

ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯ НА COVID 19

ОРЕС - обучение от разстояние в електронна среда


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРЕС В ПЕРИОДА 12.04.2021 г. – 30.04.2021 г.

Във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 12 април 2021 г. учебните занятия с учениците ще се провежда по следния график:

1. От 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. учебният процес за учениците от І до ІV клас се провежда присъствено.

2. От 12.04.2021 г. до 23.04.2021г. учебният процес за учениците от VІІ, VІІІ и Х клас се провежда присъствено.

3. От 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. учебният процес за учениците от V, ІХ и ХІІ клас се провежда присъствено.

Останалите класове ще провеждат учебни занятия от разстояние в електронна среда.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРЕС В ПЕРИОДА 22.03.2021 г. – 31.03.2021 г.

В периода 22.03.2021 г. – 31.03.2021 г. учебните занятия ще се провеждат чрез ОРЕС за всички ученици от 1. до 12. клас.

Заповед на Директора

Приложение към заповедта с График на часоветеОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРЕС В ПЕРИОДА 15.03.2021 г. – 26.03.2021 г.

В изпълнение на Заповед на министъра на образованието в периода 15.03.2021 г. – 26.03.2021 г. учебните занятия ще се провеждат чрез ОРЕС за учениците от 5. до 12. клас.

Заповед на Министъра на образованиетоОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРЕС В ПЕРИОДА 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г.

В изпълнение на Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването в периода 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г. учебните занятия ще се провеждат съггласно Заповед 517/27.01.2021 г. на директора на училището и по приложения в тази заповед график.

Заповед 517/27.01.2021 г. на директора на училищетоОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРЕС В ПЕРИОДА 27.11.2020 г. – 21.12.2020 г.

В изпълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването в периода 27.11.220 г. – 21.12.2020 г. учебните занятия с учениците от І до ХІІ клас ще се провеждат от разстояние в електронна среда по приложения график.
Правилата за участие в часовете, оценяване и отсъствия са като в присъствена форма на обучение.
При възникнали проблеми, моля, уведомявайте своевременно класния ръководител или ръководството на училището.ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕСОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ В КОМПЮТЪРНА МРЕЖА И ИНТЕРНЕТОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА НА ДЕЦА ДО 14 Г.

Можете да се запознаете с информация за осигуряване на целева помощ на семейства с деца до 14 годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка в приложения файл.РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОЕСР чрез Teams от Microsoft Office 365

2019 - 2020 учебна година


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА през учебната 2019/2020 г.


2020 → Съвети и препоръки за предпазване от коронавирус