Организация на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР)

Актуална информация за организация на обучение в електронна среда от разстояние при условия на Covid 19.

2020 - 2021 учебна годинаПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕСОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ В КОМПЮТЪРНА МРЕЖА И ИНТЕРНЕТОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА НА ДЕЦА ДО 14 Г.

Можете да се запознаете с информация за осигуряване на целева помощ на семейства с деца до 14 годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка в приложения файл.РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОЕСР чрез Teams от Microsoft Office 365

2019 - 2020 учебна година


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА през учебната 2019/2020 г.


2020 → Съвети и препоръки за предпазване от коронавирус