Родители


Родителите на всички ученици от СУ "Св. св. Кирил и Методий" считаме за партньори, които с активното си участие спомагат за развитието на училището.
СИСТЕМА за формално общуване с родителите на учениците
Програма за превенция на тормоза в училище
Етичен кодекс

Извиняване на отсъствия с медицинкски бележки

2016 2016

Училищна програма за целодневна организация

Училищна програма за целодневна организация на учебния процес

Здравно образование за родители

Как да се предпазим от въшките?

Училище за родители

Училище за родители Училище за родители

Система за общуване

Уважаеми родители,
Ръководството на нашето училище представя на вашето внимание Система за формално общуване с родителите на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Козлодуй.
Документът бе обсъждан и утвърден на заседание на разширения състав на Училищното настоятелство на 11 февруари 2010 г.