Родители


Родителите на всички ученици от СУ "Св. св. Кирил и Методий" считаме за партньори, които с активното си участие спомагат за развитието на училището.

СИСТЕМА за формално общуване с родителите на учениците

Оценяване на учениците от 5 клас

Извиняване на отсъствия с медицински бележки

2016 2016

Здравно образование за родители

Как да се предпазим от въшките?


Училище за родители

Училище за родители Училище за родители