Родители


Родителите на всички ученици от СУ "Св. св. Кирил и Методий" считаме за партньори, които с активното си участие спомагат за развитието на училището.