УУП и Профили

Запознайте се с училищните учебни планове.

Училищни учебни планове за учебната 2018-2019 година

Училищен учебен план за 1.А клас

Училищен учебен план за 1.Б клас

Училищен учебен план за 1.В клас

Училищен учебен план за 2.А клас

Училищен учебен план за 2.Б клас

Училищен учебен план за 2.В клас

Училищен учебен план за 2.Г клас

Училищен учебен план за 3.А клас

Училищен учебен план за 3.Б клас

Училищен учебен план за 3.В клас

Училищен учебен план за 3.Г клас

Училищен учебен план за 4. клас

Училищен учебен план за 5.А клас

Училищен учебен план за 5.Б клас

Училищен учебен план за 5.В клас

Училищен учебен план за 5.Г клас

Училищен учебен план за 6.А клас

Училищен учебен план за 6.Б клас

Училищен учебен план за 6.В клас

Училищен учебен план за 6.Г клас

Училищен учебен план за 6.Д клас

Училищен учебен план за 7.А клас

Училищен учебен план за 7.Б клас

Училищен учебен план за 7.В клас

Училищен учебен план за 7.Г клас

Училищен учебен план за 8.А клас профил "Хуманитарни науки"

Училищен учебен план за 8.Б клас профил "Математически"

Училищен учебен план за 9.А клас профил "Хуманитарни науки"

Училищен учебен план за 9.Б клас профил "Математически"

Училищен учебен план за 10. клас

Училищен учебен план за 11. клас

Училищен учебен план за 12. клас

УУП и Профили УУП и Профили