УУП и Профили

Запознайте се с училищните учебни планове.

Училищен учебен план за 1.А клас за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 1.Б клас за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 1.В клас за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 1.Г клас за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 2.А клас за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 2.Б клас за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 2.В клас за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 2.Г клас за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 3. клас за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 4. клас за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 5.А клас за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 5.Б клас за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 5.В клас за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 5.Г клас за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 5.Д клас за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 6.А клас за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 6.Б клас за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 6.В клас за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 6.Г клас за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 7. клас за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 8.А клас профил "Хуманитарни науки" за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 8.Б клас профил "Математически" за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 9.А; 10.А; 11.А и 12.А клас профил "Хуманитарен" за учебната 2017-2018 година

Училищен учебен план за 9.Б; 10.Б; 11.Б и 12.Б клас профил "Природоматематически" за учебната 2017-2018 година

УУП и Профили УУП и Профили

Прием след 7 клас за учебната 2017-2018 година

2017

Прием след 8 клас за учебната 2017-2018 година

2017