На вниманието на учениците

На основание т. 34 на Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, на този сайт, в раздел "Ученици", подраздел "Олимпиади, състезания и конкурси" със свободен достъп е публикувано съобщение за резултати от областни кръгове на олимпиади и състезания.


Безплатни школи по програмиране и дигитални технологии

Училищна Телерик Академия обявява за школите си нов прием за учебната 2022/2023 година.

Обученията ще се провеждат в рамките на 72 часа през учебната година и ще бъдат онлайн или присъствено в гр. Враца.

Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия до 2 октомври.

Повече информация може да прочетете тук или на сайта на Училищна Телерик Академия.БЕЗОПАСНО СЪРФИРАНЕ НА ДЕЦАТА В ИНТЕРНЕТ

Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн, разработени от Международния съюз по далекосъобщения, и преведени на български език.

Материалите са достъпни на адрес: https://www.itu-cop-guidelines.comИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСИ ЗА УЧЕНИЦИ

Текущи

Конкурс за рисунка "Композирай пречиствателна станция"


Тема: Пречиствателни станции за отпадъчни води

Регламент: Създайте рисунка по темата на конкурса с максимален размер А3. В конкурса могат да участват ученици от 4. до 12. клас включително.

Наградата: Предвиждат се 16 награди в размер на 500 лв.

Срок: от 10.10 до 1.12.2022 г.

Адрес за изпращане на творбите: София 1000, ул. "Уилям Гладстон" №67, Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда" , Министерство на околната среда и водите

Повече информация за конкурса: За повече информация се обръщайте към Татяна Тошева и Катерина Маринова.


VІІІ издание на конкурс за детска рисунка, организиран от „Образователен център Британика” ООД, гр. София, на тема „Аз и морският свят“


Участие в конкурса: В конкурса могат да участват деца в 3. и в 4. група в детската градина, както и ученици в I и във ІІ клас в училищата. Форматът на рисунките е А4, като е допустим и А3. Няма ограничения и конкретни изисквания относно използването на изобразителни материали и техники.

Срок и изпращане на рисунките: Творбите се приемат от 7 септември до 1 ноември 2022 година. Необходимо е рисунките да бъдат придружени с попълнена декларация за информирано съгласие за обработване на личните данни.

Повече информация за конкурса може да прочетете на сайта https://morski-svyat.britanica-edu.org/index.php/en/ или в презентацията.


Изтекли

Международен конкурс за младежки медиен продукт


Тема: Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата

Как става участието: Създайте авторски медиен продукт по темата на конкурса, като този продукт може да представлява плакат, колаж, инфографика, лого, видео, подкаст, песен.

Наградата: безплатно участие в летен международен младежки медиен лагер на тема "Европейски ценности"

Повече информация за конкурса: на този адрес.

СВАЛЕТЕ БРОШУРА ЗА КОНКУРСА

Краен срок: 22 февруари 2022 г.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФВСУЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА


ЛИТЕРАТУРА ЗА ЛЕТЕН ПРОЧИТ 2022


„Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“

Министерството на образованието и Министерство на здравеопазването подкрепиха иницииативата на български творци-родители за видеоклипа „Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“.

2021


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ


Уважаеми ученици, имате възможност да се запознаете с разписанието на общинския автобус по маршрута Козлодуй-Крива бара в приложения файл.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ В КОМПЮТЪРНА МРЕЖА И ИНТЕРНЕТ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Уважаеми ученици, имате възможност да се запознаете с информация за прием в Русенски университет за 2020/2021 учебна година по специалността "Педагогика на обучението по математика и информатика (ПОМИ)" в този файл.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДАСТИПЕНДИИ


КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ


ПРЕВЕНЦИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

Програма за превенция на тормоза в училище


СПРАВОЧНИК

"Училищен тормоз - какво да правим?"

Училището е сложна организация, поради многобройните очаквания, на които е призвано да отговори. То трябва да осигури баланс между сътрудничество и състезание, между подкрепа и предизвикателства, между лични постижения и колективен труд. Сложните взаимоотношения, в които влизат всички лица в училище, водят до напрежение и конфликти, справянето с които изисква нови компетенции. Настоящият справочник е предназначен за всички възрастни, които са част от училищната общност. Той предлага полезна информация и ефективни практики за справяне с един изключително остър проблем - училищния тормоз. Предложената информация и модел на организация на училището позволяват с решаването на проблема да се ангажират всички участници вучилищния живот. Справочникът е част от училищен механизъм, насочен към прилагането на нов модел за общуване и усъвършенстване на училищната среда с активно участие на учениците.

Насилие

ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТИТЕ

Представяне Чуждо-езиковото обучение в ХТМУ предоставя възможност за получаване на инженерни дипломи, признати във Франция и Германия
2016

УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ

Важни моменти от развитието на Ученическия парламент

2001 г.

Първо участие в европейски конкурс. Конкурсът е под патронажа на Европейския парламент и на Президента на Република Франция и е под надслов „Афиширай своето европейско гражданство”. Конкурсните задачи са три: Страсбург
 • Проект за Харта на европейската младеж
 • Писмо до „Бащите на Европа”
 • Емблема на проекта
Проектът изработен от нашите ученици е номиниран и участниците (10 ученици и трима учители – доброволци) заминават за Страсбург, където участват в изработването на окончателния вариант на Хартата, заедно с останалите младежи от европейските страни.

2002 г.

Франция Второ участие в европейския конкурс „Бъдещето – това сте вие”. Проектът е реализация на една от ценностите, засегнати в Хартата на европейската младеж. Нашият проект реализира ценността „солидарност” и е под надслов „Приятелю, подай ръка”. Проектът отново е номиниран и участниците го представят в Париж.

2002-2003 г.

Деница Създава се Училищен граждански кръг (УГК) – 30 ученици и 10 учители – доброволци. Учениците, които участват в учредяването на Училищния граждански кръг са тези, които са участвали в реализирането на европейските проекти през 2001 и 2002 г. След това се присъединяват и други. В състава на УГК се включват и родители – доброволци. Започва практическата реализация на проекта „Приятелю, подай ръка” с осъществяването на първия етап „Да станем приятели”.

2003-2004 г.

Започва реализацията на втория етап на проекта „Приятелю, подай ръка”. Създават се групи по интереси, наречени Ателиета, в които са обхванати деца с проблеми в училище. Ръководители на ателиетата са ученици, учители и родители – доброволци в УГК. Ателиетата са:
 • Спорт
 • Театър
 • Ден на Европа
 • Куклен театър
 • Танци
 • Приказки
 • Огнеборци
УГК организира и провежда първо честване на Деня на Европа – 9 май. Представена е дейността на Ателиетата. Гости са дипломатически представители на Португалия, Италия, Великобритания, Австрия, Франция, Германия, Русия и САЩ. Ден на Европа
Открита е Алея на Европа, зала „Европа” и се изнасят знамената на страните от ЕС. УГК участва в конкурс за есе „Европа единна в многообразието”, организиран от Асоциацията на членовете на академичните палми. Нашите участници получават Специалната награда за чуждестранно участие (България не е член на ЕС). Ден на Европа
През април 2004 г. се провежда Колоквиум с международно участие „Да върнем децата в училище”, където различни институции споделят добри практики и УГК отчита своята дейност.

2004–2005 г.

УГК участва в конкурс за есе „Европа – 60 години мир. Траен ли е и как да бъде необратим?”, организирани от Асоциацията на членовете на академичните палми. И в този конкурс есето на нашите участници получава отново Специалната награда за чуждестранно участие (България все още не е член на ЕС). Дейността на УГК се разширява. Включват се нови доброволци – учители и родители, а също така и по-малки ученици, които искат да играят, творят и помагат на съучениците си в свободното си време. Провежда се спортен празник с деца от цялата община и с участието на спортисти – ветерани от област Враца.

2005-2006 г.

Създава се Ученически парламент (УП). Учредители са УГК и отговорниците на класовете. Целта е да се разшири ученическото самоуправление и възпитанието в гражданска активност. Сформират се следните комисии – социална, етична, спортна, културна. Реализирани са следните проекти:
 • Правилник за дейността на УП
 • Етичен кодекс
 • Благотворителни акции
 • Ден на ученическото самоуправление

2006-2007 г.

Разширява се дейността на УП. В състава му се включват представители на всички класове – от 5 до 12. Работи по следните проекти:
 • Екологичен проект "Зелен флаг"
 • Българско – румънски проект "Класни стаи без граници"
 • Подпомага дейността на българско – португалския езиков проект „Искам да ти разкажа…”
 • Продължава дейността на Ателиетата. В работата на комисиите към УП се включват и представители на родителските активи, на педагогическата колегия. Обсъждат се проблеми и се търсят решения.