ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА в гимназиален етап

Организация на профилираната подготовка и оценяване на профилиращите предмети (и модули).

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Комбиниран урок френски-немски език

На 24. март се проведе комбиниран урок "Здравословно хранене" на френски и немски език с групите от 9. а и 8. а клас и техните учители Силвия Грамадарева и Ирена Огнянова.

Бяха дискутирани въпроси по темата и обсъден терминът "здравословна храна". Учениците показаха своите знания по чужд език и представиха приготвени от тях храни по избрани рецепти. Групата по френски език изработиха проекти с описаните рецепти.

В края на часа всички участници дегустираха готовите продукти.


"Нека храната ви бъде лекарство и лекарството – храна."
Хипократ

Здравето – физическо и психично, е най-важната ценност. Да растат децата ни здрави, е голямо щастие, но и голяма обща отговорност. Живеем в трудно време, изпълнено с напрежение и стрес. Понякога тъжни събития, раздели, лоши взаимоотношения, прекомерно натоварване, неразбиране и неприемане могат да станат причина за тежки хранителни разстройства.

Учениците от клуб „Здраве” в нашето училище направиха проучване по този проблем. В тематичен час на класа в седмицата 24–28 януари 2022 г. представиха пред своите връстници от 7. до 10. клас презентация, свързана с двете най-често срещани хранителни разстройства – анорексия и булимия. Изработиха и подариха на класовете брошура за здравословно хранене със седемдневно меню, с предложения за вегетарианци и вегани, рецепти за приготвяне на вкусни ястия. В дискусии в класовете освен за причини и симптоми, лечение и хранене, учениците споделиха впечатления за филми и книги, свързани с темата.

Да се храним здравословно!

Храната не е отдушник!

Да се обичаме такива, каквито сме!


Урок-тренинг на тема "Приятели - как да разбера кой може да бъде мой приятел?"

На 21.01.2022 г. в 1.в клас се проведе урок-тренинг на тема "Приятели - как да разбера кой може да бъде мой приятел?".

Гост в часа беше Таня Велчева - педагогически съветник, която разказа на учениците приказка за приятелството. Учениците решаваха казус и интересни ролеви игри.

Приятели Приятели

Интегриран открит урок в 9. клас

За пореден път в СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй на 12.01.2022 г. в 9. б клас се проведе открит урок, но този път по-особен – интегриран интерактивен урок по български език и литература, математика, информационни технологии и английски език.

Таня Руменова - главен учител по български език и литература, Светла Мондашка – старши учител по ИТ и Елка Станкова- ресурсен учител взеха участие в структурирани обучителни курсове: Как се преподва, изполвайки ролеви игри, STEM подход, приложение в училище и Приобщаване на ученици с обучителни затруднения , по европейската програма „Еразъм+“ в Римини, Италия. Представеният урок е една от дейностите по проект № 2020-1-BG01-KA101-078461 "Иновативни учители - качествено образование в училището на 21 век" на Европейската програма "Еразъм+".

Целта на открития урок бе повишаване компетентностите на учениците с използване на проектно-базирано обучение и ролеви игри. «Пътуване до Лилипутия» е темата по литература, която обедини различните учебни предмети. Класът бе разделен на пет екипа, които под ръководството на г-жа Таня Руменова работиха по различни задачи и изготвиха свои проекти.

Екип 1 имаше задача да приложи наученото по информационни технологии и да разработи сайт, който да запознава със страната Лилипутия – местоположение, управление, образование, храна и др. Говорителят на екипа представи сайта на български и на английски език.

По време на часа, класът се потруди върху две математически задачи, свързани с платформата на Гъливер и пропорции на продукти за изработване на торта по темата. Учениците демонстрираха добрата си подготовка по предмета и бяха подпомагани от г-н Андриан Иванов – старши учител по математика.

Екип 2 показа работата си по изработването на макет на острова на Лилипутите. Прилагайки знанията си по английски език, учениците разиграха ролева игра с попадането на Гъливер на острова. Чрез диалог те описаха мястото и героя, създадоха усещане за времето и разкриха мислите на героя. Отговаряха на въпроси, свързани с историята на Гъливер на острова. Работата по задачите с прилагане на знанията по английски език бе ръководена от г-жа Мария Тодорова – старши учител.

Екип 3 представи своя проект на настолна игра на тема „Гъливер на остров Лилипутия“, а екип 4 – разработената видеоигра на същата тема.

Деветокласниците помогнаха на Гъливер да напише своето заявление за освобождаване, прилагайки правилата в българския език.

Екип 5 почерпи съучениците си и гостите с изработената торта на тема „Гъливер на остров Лилипутия“. Членовете на екипа демонстрираха своето креативно мислене при оформяне на сладкарското изделие.

Ученик от класа, който е със специални образователни потребности, получи в началото на часа работен лист по темата. С помощта на ресурсния учител Елка Станкова той успя и се справи успешно с поставените задачи.

В края на пътуването Гъливер акостира на брега на Югоизточна Англия, а учениците, използвайки навигацията в приложението Google Maps, го упътиха като определиха маршрута му и времето за достигане до родния град Лондон.

Нетрадиционната методика за обучение с приложение на игрови методи и проектен подход има своето място в учебния процес, тъй като води до повишаване на интереса и мотивацията на учениците.

Убедени сме, че наученото по време на мобилността ще помогне за мотивиране и ангажиране на учениците, за увеличаване на ефективното им участие в часовете и повишаване на техните резултати.

Открит урок Открит урок

Благодарствени адреси от учениците от 4. г клас

Завършването във виртуалната среда не попречи на учениците от 4. г клас да подготвят своите изненади към учителките си, по повод завършването на началния етап на образованието.

С мили пожелания и подбрани стихове за учителката, учениците отправят своята благодарност към г-жа Гетова и г-жа Иванова за професионализма, търпението и личния подход, които са положили към всеки ученик през изминалите четири години. Специална благодарност получава и г-жа Петрова, учител по английски език.

С уважение към положения труд на учителите през годините, родителите на учениците от 4. г клас, също изказват своята искрена благодарност за приноса в образоването на техните деца. В своите презентации те представят моментите в училището от първия учебен ден до завършването.

Презентация 1

Презентация 2


Материали свързани с методическата работа


 • Антропогенни фактори (образование за устойчиво развитие)-проект по биология и здравно образование на ученици от 9. Б клас с преподавател Гретхен Александрова.
 • Опис на линкове с материали по методически проблеми: Мотивация на учениците; Оценяване; Интерактивни методи за обучение
 • Мотивиране на учебната дейност чрез използването на ИКТ
 • Оценяването като фактор за подобряване на качеството на образованието
 • Сравнително изследване на учителски практики в обучението по литература и гражданско образование
 • Използване на електронни образователни ресурси в обучението
 • Методика на обучението за решаване на математически задачи
 • Използване на ИКТ в обучението по математика
 • Дидактическата анимация в процеса на обучение
 • Реализация на междупредметни връзки в обучението по ИТ в начална училищна степен
 • Интерактивните стратегии в СИП “Човекът и природата” III клас
 • Развитие на математическите способности на учениците чрез решаване на задачи с параметър
 • Алгоритъм за определяне целите на образователния процес
 • Интерактивни методи за обучение

 • Материали за часа на класа на тема Моето първо работно място
  Наръчник за учителя
  Наръчник за ученика
 • Материалите се предоставят със съдействието на МОМН, СБУ и КНСБ. Повече за проекта Моето първо работно място можете да научите на сайта на проекта http://mfwp.labour-bg.net/.


 • Всички научни доклади от Международната конференция "Електронно, дистанционно... или обучението на 21-ви век", проведена в СУ "Св. Климент Охридски" 6-8 април 2011 г.
 • Широкият спектър от научна проблематика в сборника обхваща:
  - Методологически, теоретични, практически, нормативни и технологически аспекти на интегриране на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в обучението
  - Технологиите в управлението на образованието
  - Технологични решения за подпомагане и осигуряване на обучението
  - Роля на технологиите за предоставяне на равен достъп до образование
  - Качество на подпомогнатото от технологии учене и преподаване
  - Добри практики на използването на ИКТ в разнообразен образователен контекст
  - Подготовка на учителите за изпозване на технологиите обучението


  Възможности за публикации в педагогически издания
  Електронното списание на ДИУУ
  Списания, които се издават от Главна редакция на педагогическите издания към МОН


  Вътрешна информация: