Проект "Твоят час"

Проследете представителните изяви по проект "Твоят час".

Твоят час

Проект "Твоят час"

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


2017 - 2018 учебна година
Формация „Хорце“

Ръководител Мария Тодорова

2017

На 11.05.2018 г. се проведе концерт по случай Патронния празник на училище „Св. св. Кирил и Методий“ с участие на танцовата формация „Хорце“ с ръководител М.Тодорова.

2017

Момичетата със състав от 8 до 12 клас имаха уникалната възможност да започнат тържеството с известна българска песен, на чийто фон танцуваха и представиха атрактивен танц с българското знаме.

2017

Ученичките демонстрираха изящество,самоувереност, лекота, и заедно с пеещата група завладяха публиката в залата. Така празничният концерт започна с приповдигнато настроение и дух.Клуб „Математика 11 клас“

Ръководител Ивайло Асенов

2017

На 25 април 2018 г. учениците участваха в състезание по математика "Последователи на Питагор". Те решаваха задачи по математика близки до задачите, които се дават на държавни зрелостни изпити по математика.Клуб „Математика 12 клас“

Ръководител Ивайло Асенов

2017

На 20 април 2018 г. учениците участваха в състезание по математика "Последователи на Питагор". Те решаваха задачи по математика близки до задачите, които се дават на кандидтстудентски изпити по математика.Клуб “Здраве”

Ръководител Анелия Ангелова

2017

На 28.03.2018 г. учениците от 7. клас от клуб “Здраве” представиха пред учениците от 5. клас работата си. Дейността е свързана със здравето. То не е само физическо, а и психическо, умственно, сексуално, духовно.

2017

Публичната изява бе проведена в двора на СУ “Св. св. Кирил и Методий”,гр. Козлодуй. Предложихме на петокласниците игри, с които да открият силните и слабите си страни; работа в екип.

2017

Целта е, гостите – ученици под игрова форма да опознаят себе си, да работят в екип и колектив, повишаване на самочувствието и да вземат информирани решения.Празник на числото ПИ

На 14 март 2018 групите по математика от 11 и 12 клас, сформирани по проект "Твоят час", с ръководител Ивайло Асенов, отбелязаха Деня на числото ПИ.

2018

В актовата зала на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ учениците от групите по математика от 11 и 12 клас, които са сформирани по проект "Твоят час", по традиция отбелязаха световния ден на числото Пи.

2018

Пред своите съученици от шести клас те представиха историята и приложението на архимедовата константа, историята на самия Архимед и много научни факти свързани с числото Пи. Шестокласниците решаваха интересни практически задачи свързани с приложенията на числото Пи и получаваха награди за това, слушаха симфонични изпълнения по ноти, които съответстват на цифрите от записа на числото Пи.

2018

Най-емоционална част от празника беше предизвикателството отправено към шестокласниците – по емпиричен път с обръч, канап и линия сами да открият приблизителната стойност на Пи.

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Наследници на траките

Ръководител Детелина Иванова

2017

На 12.02.2018 г. клуб "Приятели на историята" посетиха Регионален исторически музей -гр.Враца във вразка с разгледаната тема "Тракийското културно наследство" по програма "Твоят час"По пътя на хляба

Ръководител Елка Мирчева

2017

На 07.02.2018 г. учениците от група,,Млад предприемач” посетиха хлебопекарна в гр. Козлодуй по проект ,,Твоят час” и ,,Да се храним разумно”.

2017

Целта на инициативата е децата да се запознаят с технологията при производството на хляба.

2017

В хлебопекарната ги посрещнаха лично собствениците Валери и Петър Петрови, които им показаха технологичното оборудване на линията за производство на вкусния хляб. Въпреки студеният февруарски ден, децата с ентусиазъм омесиха хлебчета, които им изпекоха в пещта .

2017

Очите на децата светеха от благодарност и ситост, защото бяха почерпени с топъл и ароматен хляб. Този аромат ги съпътстваше до домовете им, където те непременно са разказали за преживяното и са оценили хляба за трапезата си.

2017

С благодарности от децата към Валери и Петър Петрови.Хлябът в бита на българина

Ръководител Детелина Иванова

2017

На 4.12.2017 г. клуб "Приятели на историята" и представители на пенсионерски клуб "Здравец" проведоха беседа на тема "Хлябът в бита на българина",а след това заедно замесиха хляб за благотворителност.

2017 2017

Публична изява на групата по интереси
танцовата формация „Хорце“

Ръководител Мария Тодорова

На 13.12.2017 г. се проведе Коледният концерт на училище „Св.св.Кирил и Методий“ с безброй стихове, песни на чужди езици, представяне на български обичаи и за финал –участието на танцовата формация „Хорце“ с ръководител М.Тодорова. Учениците със състав от 8 до 12 клас имаха възможността да покажат популярно хоро с подскоци, хлопки, набивания, като демонстрират лекота, увереност и развълнуват публиката в залата. Така празничният концерт завърши с приповдигнато настроение и веселие.

2018


Публична изява на групата по интереси
”Ученето е забавно”

Ръководител Анита Янкова

2018

През месец декември учениците от групата взеха участие в традиционната Коледна благотворителност.

2018 2018


Публична изява на групата по интереси
”Ученето е забавно”

Ръководител Анита Янкова

2018

През месец декември учениците от групата организираха конкурс за изработване на тиквен фенер по случай „Halloween”.

2018 2018


Публична изява на Група за работа с книгата

2018

На 20. 01. 2017 г. групата представи едни от най-интересните празници в българския фолклорен календар – Бъдни вечер и Коледа. Децата, облечени в народни носии, разказаха за обичаите и ритуалите, свързани с празниците и представиха на родителите си благопожеланията на коледарите. В края на вечерта деца и родители се почерпиха с приготвените от възрастните празнични ястия.

2018


Звездна работилница

Ръководител Цветана Атанасова

Публична изява на тема „Звездна работилница“ по проект „Твоя час“ се състоя в СУ “ Св. св. Кирил и Методий”, гр.Козлодуй на 11.01.2018 г. в групата по интереси от 4 клас ,,Роботика и фантастика”. Бяха поканени учители, родители и съученици. Учениците показаха творческите си умения, представяйки своите съчинения.,рисунки,макети,презентации. Посланието, което имаше темата е:Вечният стремеж на хората да търсят и изследват непознатото.

2018


Литературна вечер, посветена на Ран Босилек

Ръководител Мая Григорова

Публична изява на тема „Вълшебният свят на книгите“ по проект „Твоя час“ се състоя в СУ “ Св.св.Кирил и Методий”,гр.Козлодуй на 19.12.2017 г. в групата по интереси от 4 в клас ,,Вълшебният свят на книгите”. Целта на занятието бе учениците да покажат пред своите родители резултатите от своята дейност по темата. Гост бе Румяна Нейкова- библиотекар в градската библиотека.

Учениците сами се подготвиха за вечерта, като разказаха биографията на писателя, научиха негови стихотворения, направиха пантонима по приказката „Дядо и ряпа“ Заедно с родителите наредиха пъзел от приказката „Косе Босе“. Аз бях приготвила загадки, свързани с произведения на писателя. В края на вечерта учениците прочетоха свое лично творчество. Г-жа Нейкова изказа своето удовлетворение от работата на учениците в градската библиотека.

Родителите участваха в изработването на декорите, маските и костюмите, а в края на занятието благодариха на своите деца за старанието и огромната работа, която са свършили.

2018

Родителите участваха в изработването на декорите, маските и костюмите, а в края на занятието благодариха на своите деца за старанието и огромната работа, която са свършили.
Малките в действие.
КОЛЕДА

Публична изява на тема „Малките в действие-КОЛЕДА“ по проект „Твоя час“ се състоя в СУ “ Св. св. Кирил и Методий”-гр.Козлодуй на 20.12.2017 г. в групата по интереси от 3 клас ,,Млад предприемач”.

2017

Присъства и финансовият консултант Матилда Гогова. Бяха поканени учители, родители и съученици.

2017

Малките предприемачи показаха творческите си умения, представяйки продукти за Коледната благотворителност в училище.

2017

Посланието, което имаше темата е: И ние можем да помогнем и да дарим.

2017


2016 - 2017 учебна година
„Прием в двореца на математиката“

На 13 юни 2017 г. в актовата зала на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй учениците от групата по интереси „Математика 9-12 клас“ организираха празник посветен на математиката. Те представиха пиеса на математическа тематика „Прием в двореца на математиката“.

Празникът бе посветен на завършването на основното образование на съучениците им от осми клас, които бяха техни гости.

2017

Те се запознаха с различни средства за решаване на задачи в гимназиален етап като питагорова, синусова и косинусова теорема, както и със свойствата на квадратната функция, степените и логаритмите, които им бяха представени по много атрактивен, забавен и достъпен начин от участниците в пиесата. Участниците в групата по интереси „Математика 9-12 клас“ със своята талантлива актьорска игра успяха да убедят своите съученици, че математиката може да бъде и интересна, и полезна, и забавна и ги приканиха да кандидатстват в математическия профил в нашето училище.


2017


Публичнa изявa на клуб "Математика 9-12 клас"

Ръководител Ивайло Асенов

Четиринадесети март. Светът отбелязва един необичаен празник – Денят на числото Пи.

На 14 март 2017 г. учениците от групата „Математика 9-12 клас“ организираха празник посветен на числото ПИ. Те поканиха на празника своите съученици от шести клас, които през тази учебна година за пръв път се „срещнаха“ с числото ПИ в часовете по математика.

Твоят час

В началото на празника Мадлен, Цветелина и Божидар пресъздадоха с интересен театрален етюд своята версия за откриването на числото ПИ от древногръцкия математик Архимед.

Твоят час

Камелия и Петър запознаха публиката с различни научни и други интересни факти свързани с числото ПИ, с постиженията на древногръцкия физик и математик Архимед..

Твоят час

Ентусиазмът на усмихнатите водещи Мадлен и Гергана поддържаше празничната атмосфера.

Твоят час Твоят час

Иван, Владимир, Петър и Христо се справяха професионално „зад кадър“.

Твоят час

Едно от предизвикателствата отправени към шестокласниците, бе сами да стигнат до приблизителна стойност на числото Пи.

Твоят час

Цветелина награди най-бързия в надпреварата – отборът на 6А клас.

Твоят час Твоят час Твоят час

Най-интересните моменти от празника бяха запечатани от заелите ролята на фотографи Лъчезара, Петя и Теодор.

Регионална тележизия ВИЖ ТВ отрази събитието в новините си.
2017


Публичнa изявa на клуб "Забавна математика"

Ръководител Милена Христова

На 02.03.2017 г. групата по интереси от 2а клас "Забавна математика", по проект"Твоят час" представи своята публична изява пред ученици от 2 клас. Двата отбора »Сова« и «Бухал» преставиха своите математически умения в три кръга: геометрични задачи, логически задачи, практическа математика.

Твоят час Твоят час Твоят час

Публичнa изявa на групата
"Здравословен начин на живот"

Ръководител Милена Христова

На 28.02.2017 г. групата по интереси от 2а клас «Здравословен начин на живот» реализира своята представителна изява пред ученици от 1в клас. «Вкусната дружина» представи стихове и гатанки за плодовете и зеленчуците. Първокласниците се запознаха с правилата за здравословен начин на живот. Хапнаха вкусен тиквеник по бабина рецепта.

Твоят час Твоят час Твоят час Твоят час

Публичнa изявa на клуб "Програмиране"

Ръководител Ирена Мошолова

Група по интереси „Програмиране“ представи своите нови знания и умения пред родителите и учениците от трети клас.

Твоят час Твоят час Твоят час Твоят час Твоят час

Публични изяви на клуб "Ученето е забавно"

Ръководител Анита Янкова

На 16.12.2016г. учениците от групата по интереси "Ученето е забавно", по проект "Твоят час", се забавляваха истински подготвяйки се за участие в Благотворителната кулинарна изложба.

Твоят час Твоят час Твоят час Твоят час Твоят час Твоят час

На 11.02.2017г. се състоя представителна изява на групата по интереси "Ученето е забавно". Учениците от групата се включиха в състезанието по АЕ, организирано от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Твоят час Твоят час Твоят час

Публична изява на учениците от групата по интереси "Ученето е забавно". Участие в международното състезание "HIPPO" на 01.03.2017 г.

Твоят час Твоят час Твоят час

Публична изява на клуб "Аз обичам животните"

Ръководител Ирена Петкова

На 21.02.2017 г. в групата по интереси от 2в клас "Аз обичам животните", по проект"Твоят час", се състоя публична изява на тема "Най-редките животни". Гости бяха учениците от ЦДО1г клас. Запознаха се с пет от най-редките животни в света и в България, които пренесоха в света на приказките – драматизация на приказката „Дядовата ръкавичка“, изнесена от 2в клас. Първокласниците разпознаха по картинки и други приказки за животни, отгатваха гатанки и решаваха кръстословица. За финал всички заедно танцуваха и получиха подарък маска на животно.

Твоят час Твоят час Твоят час Твоят час

Публична изява на клуб "Здраве"

Ръководител Анелия Ангелова

На 18.01.2017 г. членовете на клуб "Здраве", по проекта Твоят час, предложиха на съучениците си от випуска да се учат и играят заедно. Ролевите игри дават възможност учениците да открият за себе си нови качества и способности, да работят в екип и да учат чрез преживяване. Не на последно място и да се забавляват.

Твоят час Твоят час Твоят час

Публична изява на група "Подготовка за ДЗИ по БЕЛ "

Ръководител Таня Руменова

Твоят час

На 13.01.2017 г. се проведе представителна изява на групата за подготовка за ДЗИ по БЕЛ – 12 клас по проект „Твоят час”. Темата на занятието бе „Работа с текст”.

Твоят час

Публична изява на група по БЕЛ

Ръководител Цветана Атанасова

Твоят час

На 10.01.2017 г. се проведе представителна изява на групата по БЕЛ – 3 клас по проект „Твоят час”. Темата на занятието бе „Драматизация на позната приказка”. Учениците от групатa сами изработиха маските и разпределиха ролите в приказката. Забавляваха се заедно.

Твоят час

Публична изява на клуб "Млад предприемач"

Ръководител Елка Мирчева

На 20.12.2016 г. в групата по интереси от 2,,г” клас ,,Млад предприемач”, по проект "Твоят час", се състоя публична изява. Гост на събитието беше финансовият консултант Матилда Гогова.

Твоят час

Учениците развиха своите финансови навици като играха играта "ТУБУС" и показаха творческите си умения, представяйки продукти на Коледната благотворителна акция в училище.

Твоят час Твоят час

Публична изява на клуб „Бизнес и предприемачество“

Ръководител Maя Григорова

Твоят час

На 20.12.2016 г. бе преведена публична изява на учениците от ІІІ а, б, в класове, участници в клуб по интереси „Бизнес и предприемачество“, на която организираха базар с изработени от тях картички и предмети, а събраните средства използваха за благотворителност.

Твоят час