Проект "Твоят час"

Проследете представителните изяви по проект "Твоят час".

Твоят час

Проект "Твоят час"

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


2017 - 2018 учебна година


2016 - 2017 учебна година
„Прием в двореца на математиката“

На 13 юни 2017 г. в актовата зала на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй учениците от групата по интереси „Математика 9-12 клас“ организираха празник посветен на математиката. Те представиха пиеса на математическа тематика „Прием в двореца на математиката“.

Празникът бе посветен на завършването на основното образование на съучениците им от осми клас, които бяха техни гости.

2017

Те се запознаха с различни средства за решаване на задачи в гимназиален етап като питагорова, синусова и косинусова теорема, както и със свойствата на квадратната функция, степените и логаритмите, които им бяха представени по много атрактивен, забавен и достъпен начин от участниците в пиесата. Участниците в групата по интереси „Математика 9-12 клас“ със своята талантлива актьорска игра успяха да убедят своите съученици, че математиката може да бъде и интересна, и полезна, и забавна и ги приканиха да кандидатстват в математическия профил в нашето училище.Публичнa изявa на клуб "Математика 9-12 клас"

Ръководител Ивайло Асенов

Четиринадесети март. Светът отбелязва един необичаен празник – Денят на числото Пи.

На 14 март 2017 г. учениците от групата „Математика 9-12 клас“ организираха празник посветен на числото ПИ. Те поканиха на празника своите съученици от шести клас, които през тази учебна година за пръв път се „срещнаха“ с числото ПИ в часовете по математика.

Твоят час

В началото на празника Мадлен, Цветелина и Божидар пресъздадоха с интересен театрален етюд своята версия за откриването на числото ПИ от древногръцкия математик Архимед.

Твоят час

Камелия и Петър запознаха публиката с различни научни и други интересни факти свързани с числото ПИ, с постиженията на древногръцкия физик и математик Архимед..

Твоят час

Ентусиазмът на усмихнатите водещи Мадлен и Гергана поддържаше празничната атмосфера.

Твоят час Твоят час

Иван, Владимир, Петър и Христо се справяха професионално „зад кадър“.

Твоят час

Едно от предизвикателствата отправени към шестокласниците, бе сами да стигнат до приблизителна стойност на числото Пи.

Твоят час

Цветелина награди най-бързия в надпреварата – отборът на 6А клас.

Твоят час Твоят час Твоят час

Най-интересните моменти от празника бяха запечатани от заелите ролята на фотографи Лъчезара, Петя и Теодор.

Регионална тележизия ВИЖ ТВ отрази събитието в новините си.

Публичнa изявa на клуб "Забавна математика"

Ръководител Милена Христова

На 02.03.2017 г. групата по интереси от 2а клас "Забавна математика", по проект"Твоят час" представи своята публична изява пред ученици от 2 клас. Двата отбора »Сова« и «Бухал» преставиха своите математически умения в три кръга: геометрични задачи, логически задачи, практическа математика.

Твоят час Твоят час Твоят час

Публичнa изявa на групата
"Здравословен начин на живот"

Ръководител Милена Христова

На 28.02.2017 г. групата по интереси от 2а клас «Здравословен начин на живот» реализира своята представителна изява пред ученици от 1в клас. «Вкусната дружина» представи стихове и гатанки за плодовете и зеленчуците. Първокласниците се запознаха с правилата за здравословен начин на живот. Хапнаха вкусен тиквеник по бабина рецепта.

Твоят час Твоят час Твоят час Твоят час

Публичнa изявa на клуб "Програмиране"

Ръководител Ирена Мошолова

Група по интереси „Програмиране“ представи своите нови знания и умения пред родителите и учениците от трети клас.

Твоят час Твоят час Твоят час Твоят час Твоят час

Публични изяви на клуб "Ученето е забавно"

Ръководител Анита Янкова

На 16.12.2016г. учениците от групата по интереси "Ученето е забавно", по проект "Твоят час", се забавляваха истински подготвяйки се за участие в Благотворителната кулинарна изложба.

Твоят час Твоят час Твоят час Твоят час Твоят час Твоят час

На 11.02.2017г. се състоя представителна изява на групата по интереси "Ученето е забавно". Учениците от групата се включиха в състезанието по АЕ, организирано от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Твоят час Твоят час Твоят час

Публична изява на учениците от групата по интереси "Ученето е забавно". Участие в международното състезание "HIPPO" на 01.03.2017 г.

Твоят час Твоят час Твоят час

Публична изява на клуб "Аз обичам животните"

Ръководител Ирена Петкова

На 21.02.2017 г. в групата по интереси от 2в клас "Аз обичам животните", по проект"Твоят час", се състоя публична изява на тема "Най-редките животни". Гости бяха учениците от ЦДО1г клас. Запознаха се с пет от най-редките животни в света и в България, които пренесоха в света на приказките – драматизация на приказката „Дядовата ръкавичка“, изнесена от 2в клас. Първокласниците разпознаха по картинки и други приказки за животни, отгатваха гатанки и решаваха кръстословица. За финал всички заедно танцуваха и получиха подарък маска на животно.

Твоят час Твоят час Твоят час Твоят час

Публична изява на клуб "Здраве"

Ръководител Анелия Ангелова

На 18.01.2017 г. членовете на клуб "Здраве", по проекта Твоят час, предложиха на съучениците си от випуска да се учат и играят заедно. Ролевите игри дават възможност учениците да открият за себе си нови качества и способности, да работят в екип и да учат чрез преживяване. Не на последно място и да се забавляват.

Твоят час Твоят час Твоят час

Публична изява на група "Подготовка за ДЗИ по БЕЛ "

Ръководител Таня Руменова

Твоят час

На 13.01.2017 г. се проведе представителна изява на групата за подготовка за ДЗИ по БЕЛ – 12 клас по проект „Твоят час”. Темата на занятието бе „Работа с текст”.

Твоят час

Публична изява на група по БЕЛ

Ръководител Цветана Атанасова

Твоят час

На 10.01.2017 г. се проведе представителна изява на групата по БЕЛ – 3 клас по проект „Твоят час”. Темата на занятието бе „Драматизация на позната приказка”. Учениците от групатa сами изработиха маските и разпределиха ролите в приказката. Забавляваха се заедно.

Твоят час

Публична изява на клуб "Млад предприемач"

Ръководител Елка Мирчева

На 20.12.2016 г. в групата по интереси от 2,,г” клас ,,Млад предприемач”, по проект "Твоят час", се състоя публична изява. Гост на събитието беше финансовият консултант Матилда Гогова.

Твоят час

Учениците развиха своите финансови навици като играха играта "ТУБУС" и показаха творческите си умения, представяйки продукти на Коледната благотворителна акция в училище.

Твоят час Твоят час

Публична изява на клуб „Бизнес и предприемачество“

Ръководител Maя Григорова

Твоят час

На 20.12.2016 г. бе преведена публична изява на учениците от ІІІ а, б, в класове, участници в клуб по интереси „Бизнес и предприемачество“, на която организираха базар с изработени от тях картички и предмети, а събраните средства използваха за благотворителност.

Твоят час