Контакт

Комуникацията е едно от условията за постигане на ползотворно партньорство. Очакваме Вашите предложения!

Възможности за комуникация

  Адрес:
 • 3320 гр. Козлодуй
  ул. "Тодор Каблешков" №1
  Телефони:
 • Директор/ Технически сътрудник: 0973/80886
 • Заместник директори: 0973/80887
  Факс:
 • 0973/80887
  Електронна поща:
 • kim_kozloduy@abv.bg