На вниманието на родителите

На основание т. 34 на Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, на този сайт, в раздел "Ученици", подраздел "Олимпиади, състезания и конкурси" със свободен достъп е публикувано съобщение за резултати от областни кръгове на олимпиади и състезания.


РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Междуселищна автобусна линия

Градска автобусна линия


ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ С ЕЛЕКТРОННИ МЕДИЦИНСКИ БЕЛЕЖКИ

Уважаеми родители и ученици,

От 01.10.2023 г. допуснати отсъствия по здравословни причини от учениците ще се извиняват само с електронни медицински бележки.

В тази връзка предоставяме Ви информация за въвеждането на електронни медицински бележки.


РЕСУРСИ ЗА РОДИТЕЛИ

Пътеводител за родители на тийнейджъри

Наръчник за родители "Добре дошли в 1. клас"

Наръчник за родители "Добре дошли в 5. клас"


СЕДМИЧНО МЕНЮ

Закупуване и презаверяване на купони за хранене в училищния стол

Уважаеми родители,
Във връзка с направени запитвания и проведени разговори, Ви информираме за следното:

Закупуване и заверяване на купони

При закупуването на купони е необходимо предварително детето Ви (ако е на малка възраст може чрез съобщение написано от Вас на хартия) да съобщи на домакина на стола за какъв период заверявате купоните – за конкретни дни или за цялата седмица. Съдействие при необходимост оказват и учителите ЦДО.

Презаверяване на купони

Пример за ситуация, свързана с презаверяване на купони:

Ако детето има закупени купони за 5 дни (от понеделник до петък), а то във вторник отсъства поради някакви причини родител може във вторник да вземе храната за вкъщи, а другите купони от сряда до петък да презавери за други дни.

Родителят трябва да донесе купоните или на учителят ЦДО и той да ги предаде на домакина на стола, или да дойде отзад на входа на стола за храна. Това трябва да стане във вторник до 13:30 ч., защото след това се калкулират за следващия ден.

Може родителят да идва и да взима храната на детето за дните, в които то отсъства, но има заверени купони.

Меню

Имате възможност да се запознаете с менюто за следващата седмица, което:

  • се поставя на входа на училището по време на извънредната епидемична обстановка или на информационното табло в стола при нормална обстановка;
  • се публикува на сайта на училището в раздел За родители на адрес http://www.kim-kozloduy.com/parents.html


Седмично меню за хранене в ученическия стол 21.05-23.05.2024

Седмично меню за хранене в ученическия стол 27.05-31.05.2024


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в VI клас през учебната 2022/2023 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в VII клас през учебната 2022/2023 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в IX A клас с профил "ХУМАНИТАРНИ НАУКИ" през учебната 2022/2023 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в IX Б клас с профил "МАТЕМАТИЧЕСКИ" през учебната 2022/2023 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в X A клас с профил "ХУМАНИТАРНИ НАУКИ" през учебната 2022/2023 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в X Б клас с профил "МАТЕМАТИЧЕСКИ" през учебната 2022/2023 г.

СЪВЕТИ НА АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ В ИНТЕРНЕТ


Еелектронен дневник

Уважаеми родители, през тази учебна година училището ни използва електронен дневник https://app.shkolo.bg

Използвайте ръководството за регистрация на родители,за да имате възможност да използвате възможностите на електронния дневник.


Писмо във връзка със събирането на средства от родители на ученици

СИСТЕМА за формално общуване с родителите на учениците

Оценяване на учениците от 5 клас

Здравно образование за родители

Как да се предпазим от въшките?


Морбили (информационна листовка на РЗИ Враца)


Практически препоръки за безопасност на пътяИзвиняване на отсъствия с медицински бележки

Изисквания към медицинските бележки

2016 2016

Училище за родители

Училище за родители Училище за родители

Училищен стол

В стола
  • Можете да закупите купони за цялата седмица или ежедневно от 7 до 10 часа
  • Купоните се заверяват до 13 часа в предходния ден за цялата седмица или за следващия ден
  • В петък на информационното табло имате възможност да се запознаете с менюто за следващата седмица.
В стола