На вниманието на родителите

2022 - 2023 учебна година

На основание т. 34 на Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, на този сайт, в раздел "Ученици", подраздел "Олимпиади, състезания и конкурси" със свободен достъп е публикувано съобщение за резултати от областни кръгове на олимпиади и състезания.


РЕСУРСИ ЗА РОДИТЕЛИ

Наръчник за родители "Добре дошли в 1. клас"

Наръчник за родители "Добре дошли в 5. клас"


СЕДМИЧНО МЕНЮ

Закупуване и презаверяване на купони за хранене в училищния стол

Уважаеми родители,
Във връзка с направени запитвания и проведени разговори, Ви информираме за следното:

Закупуване и заверяване на купони

При закупуването на купони е необходимо предварително детето Ви (ако е на малка възраст може чрез съобщение написано от Вас на хартия) да съобщи на домакина на стола за какъв период заверявате купоните – за конкретни дни или за цялата седмица. Съдействие при необходимост оказват и учителите ЦДО.

Презаверяване на купони

Пример за ситуация, свързана с презаверяване на купони:

Ако детето има закупени купони за 5 дни (от понеделник до петък), а то във вторник отсъства поради някакви причини родител може във вторник да вземе храната за вкъщи, а другите купони от сряда до петък да презавери за други дни.

Родителят трябва да донесе купоните или на учителят ЦДО и той да ги предаде на домакина на стола, или да дойде отзад на входа на стола за храна. Това трябва да стане във вторник до 13:30 ч., защото след това се калкулират за следващия ден.

Може родителят да идва и да взима храната на детето за дните, в които то отсъства, но има заверени купони.

Меню

Имате възможност да се запознаете с менюто за следващата седмица, което:

  • се поставя на входа на училището по време на извънредната епидемична обстановка или на информационното табло в стола при нормална обстановка;
  • се публикува на сайта на училището в раздел За родители на адрес http://www.kim-kozloduy.com/parents.html


Седмично меню за хранене в ученическия стол 23.01-27.01.2023

Седмично меню за хранене в ученическия стол 16.01-20.01.2023

Седмично меню за хранене в ученическия стол 09.01-13.01.2023

Седмично меню за хранене в ученическия стол 19.12-23.12.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 12.12-16.12.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 05.12-09.12.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 28.11-02.12.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 21.11-25.11.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 14.11-18.11.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 07.11-11.11.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 02.11-04.11.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 24.10-28.10.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 17.10-21.10.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 10.10-14.10.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 04.10-07.10.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 26.09-30.09.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 19.09-23.09.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 16.09.2022


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в VI клас през учебната 2022/2023 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в VII клас през учебната 2022/2023 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в IX A клас с профил "ХУМАНИТАРНИ НАУКИ" през учебната 2022/2023 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в IX Б клас с профил "МАТЕМАТИЧЕСКИ" през учебната 2022/2023 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в X A клас с профил "ХУМАНИТАРНИ НАУКИ" през учебната 2022/2023 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в X Б клас с профил "МАТЕМАТИЧЕСКИ" през учебната 2022/2023 г.

2021 - 2022 учебна година

Седмично меню за хранене в ученическия стол 30.05.-31.05.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 23.05.-27.05.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 16.05.-20.05.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 09.05.-13.05.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 03.05.-05.05.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 26.04.-29.04.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 18.04.-21.04.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 11.04.-15.04.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 28.03.-31.03.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 21.03.-25.03.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 14.03.-18.03.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 07.03.-11.03.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 28.02.-04.03.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 21.02.-25.02.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 14.02.-18.02.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 07.02.-11.02.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 24.01.-28.01.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 17.01.-21.01.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 10.01.-14.01.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 04.01.-07.01.2022

Седмично меню за хранене в ученическия стол 20.12.-23.12.2021

Седмично меню за хранене в ученическия стол 13.12.-17.12.2021

Седмично меню за хранене в ученическия стол 29.11.-03.12.2021

Седмично меню за хранене в ученическия стол 23.11.-26.11.2021

Седмично меню за хранене в ученическия стол 25.10.-29.10.2021

Седмично меню за хранене в ученическия стол 18.10.-22.10.2021

Седмично меню за хранене в ученическия стол 11.10.-15.10.2021

Седмично меню за хранене в ученическия стол 04.10.-08.10.2021ИНФОРМАЦИЯ ЗАЗА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІ КЛАС В ПЕРИОДА 1-23 ЮНИ 2021 Г.

В документите са представени:

График за дейностите в начален етап.

График за дейностите прогимназиален етап.ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ПО ВРЕМЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

Заповед № РД-09-3310/18.11.2020 г. на министъра на образованието и науката

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА


СЪВЕТИ НА АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ В ИНТЕРНЕТ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в VI клас през учебната 2020/2021 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в VII клас през учебната 2020/2021 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в IX A клас с профил "ХУМАНИТАРНИ НАУКИ" през учебната 2020/2021 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в IX Б клас с профил "МАТЕМАТИЧЕСКИ" през учебната 2020/2021 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в X A клас с профил "ХУМАНИТАРНИ НАУКИ" през учебната 2020/2021 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в X Б клас с профил "МАТЕМАТИЧЕСКИ" през учебната 2020/2021 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в XI A клас с профил "ХУМАНИТАРНИ НАУКИ" през учебната 2020/2021 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в XI Б клас с профил "МАТЕМАТИЧЕСКИ" през учебната 2020/2021 г.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В VI и VII клас ПРЕЗ 2020/2021 Г.

Формуляр за заявление за целодневна организация на учебния процес за ученици, които ще са в VI клас през учебната 2020/2021 г.

Формуляр за заявление за целодневна организация на учебния процес за ученици, които ще са в VII клас през учебната 2020/2021 г.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В НАЧАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ 2020/2021 Г.

Заявяването за прием на ученици от І, ІІ и ІІІ клас в целодневна организация на учебния процес в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй ще се осъществява чрез попълване на електронен формуляр, който ще е достъпен в срок до 1 юни 2020 г. Учениците от ІV клас ще подадат заявления след 1 юни заедно със заявление за преместване в V клас.

Формуляр за заявление за целодневна организация на учебния процес за ученици от І, ІІ и ІІІ клас


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА


Еелектронен дневник

Уважаеми родители, през тази учебна година училището ни използва електронен дневник https://app.shkolo.bg

Използвайте ръководството за регистрация на родители,за да имате възможност да използвате възможностите на електронния дневник.


Писмо във връзка със събирането на средства от родители на ученици

СИСТЕМА за формално общуване с родителите на учениците

Оценяване на учениците от 5 клас

Здравно образование за родители

Как да се предпазим от въшките?


Морбили (информационна листовка на РЗИ Враца)


Практически препоръки за безопасност на пътяИзвиняване на отсъствия с медицински бележки

Изисквания към медицинските бележки

2016 2016

Училище за родители

Училище за родители Училище за родители

Училищен стол

В стола
  • Можете да закупите купони за цялата седмица или ежедневно от 7 до 10 часа
  • Купоните се заверяват до 13 часа в предходния ден за цялата седмица или за следващия ден
  • В петък на информационното табло имате възможност да се запознаете с менюто за следващата седмица.
В стола