Свободни места за прием на ученици в VІІІ клас през учебната 2023/2024 година

След IV етап на класиране има свободни места в следните паралелки:
8 Б – (Математическа) – 3 свободни места

Заповед на началника на РУО-Враца за утвърждаване на план-прием в VІІІ клас за учебната 2023/2024 годинаИНФОРМАЦИЯ НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАВЪРШВАЩИ VII КЛАС, И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ:

График на дейностите

Информация за ученици за прием в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година

Информация за родители за прием в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година

2021

2021


Представяне на чуждоезиковото обучение в СУ "Св. св. Кирил и Методий"

СКЪПИ СЕДМОКЛАСНИЦИ,

За вас като ученици, настоящата учебна година е особено важна. Предстои ви избор на училище за следващия етап от вашето образование.

В седми клас сигурно е трудно да отговорите на въпроса: „Какво искам да правя след години?“

Ако промените въпроса така: „Какво обичам да правя днес?“, ще му отговорите по-лесно и ще можете да направите успешен избор на паралелка, която е подходяща за вашите интереси и способности.

В СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй, ви предлагаме прием в две профилирани паралелки:

• „Хуманитарни науки“

• „Математически“

Целта на профилираните паралелки е да ви подготвят за успешно обучение във висше училище.

Как функционират профилираните паралелки?

През първия гимназиален етап (VІІІ-Х клас) ще продължите да изучавате учебните предмети, които са ви познати от VІІ клас, но по-задълбочено.

През втория гимназиален етап (ХІ-ХІІ клас) ще се подготвяте интензивно за два държавни зрелостни изпита и за кандидатстване в университет.

В хуманитарната паралелка профилиращите учебни предмети са български език и литература, история и цивилизация, английски език и втори чужд език по избор (френски, немски, руски), а в математическата – математика, физика, английски език, информационни технологии.

На този етап сигурно ще имате отговор на въпроса: „Какво искам да правя, след като завърша?“

Успехът на матурите ще ви позволи да се реализирате в специалности, с които ще станете уверени инженери, физици, учители, юристи, компютърни специалисти.

Ако се чувствате в свои води с общообразователните предмети и искате да си дадете време, за да откриете вашето призвание, мястото ви е в профилирана паралелка, в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй.

Класирането ще се осъществи чрез следните балообразуващи предмети:

За профил „Хуманитарни науки“: утроеният резултат от НВО по БЕЛ и резултатът от НВО по математика плюс оценките от свидетелството за основно образование по БЕЛ и история и цивилизация, превърнати по скала в точки;

За профил „Математически“: утроеният резултат от НВО по математика и резултатът от НВО по БЕЛ плюс оценките от свидетелството за основно образование по математика и физика и астрономия, превърнати по скала в точки.

Ние ще направим обучението ви през следващите 5 години вълнуващо и полезно, ще ви помогнем да преминете уверени в следващия етап на вашето образование.

2021 2021 2021 2019

Профили:

Профил Хуманитарни науки

Срокът на обучение е 5 години и включва двата задължителни профилиращи предмети Български език и литература и История и цивилизации . Изборът на трети и четвърти профилиращ предмет се осъществява за втори гимназиален етап (11. и 12. клас).

Профил Математически

Срокът на обучение е 5 години и включва двата задължителни профилиращи предмети Математика и Физика и астрономия. Изборът на трети и четвърти профилиращ предмет се осъществява за втори гимназиален етап (11. и 12. клас).