ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА в гимназиален етап

Организация на профилираната подготовка и оценяване на профилиращите предмети (и модули).

Благодарствени адреси от учениците от 4. г клас

Завършването във виртуалната среда не попречи на учениците от 4. г клас да подготвят своите изненади към учителките си, по повод завършването на началния етап на образованието.

С мили пожелания и подбрани стихове за учителката, учениците отправят своята благодарност към г-жа Гетова и г-жа Иванова за професионализма, търпението и личния подход, които са положили към всеки ученик през изминалите четири години. Специална благодарност получава и г-жа Петрова, учител по английски език.

С уважение към положения труд на учителите през годините, родителите на учениците от 4. г клас, също изказват своята искрена благодарност за приноса в образоването на техните деца. В своите презентации те представят моментите в училището от първия учебен ден до завършването.

Презентация 1

Презентация 2


Когато училището е общност 2020

Вестник „Аз-буки”, бр. 47, 2020 г.

Иновациите могат да се случват всеки час, без да има нужда от етикет. Доказват го в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Козлодуй
Интервю с Мария Костова - директор на на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй.

Материали свързани с методическата работа


 • Антропогенни фактори (образование за устойчиво развитие)-проект по биология и здравно образование на ученици от 9. Б клас с преподавател Гретхен Александрова.
 • Опис на линкове с материали по методически проблеми: Мотивация на учениците; Оценяване; Интерактивни методи за обучение
 • Мотивиране на учебната дейност чрез използването на ИКТ
 • Оценяването като фактор за подобряване на качеството на образованието
 • Сравнително изследване на учителски практики в обучението по литература и гражданско образование
 • Използване на електронни образователни ресурси в обучението
 • Методика на обучението за решаване на математически задачи
 • Използване на ИКТ в обучението по математика
 • Дидактическата анимация в процеса на обучение
 • Реализация на междупредметни връзки в обучението по ИТ в начална училищна степен
 • Интерактивните стратегии в СИП “Човекът и природата” III клас
 • Развитие на математическите способности на учениците чрез решаване на задачи с параметър
 • Алгоритъм за определяне целите на образователния процес
 • Интерактивни методи за обучение

 • Материали за часа на класа на тема Моето първо работно място
  Наръчник за учителя
  Наръчник за ученика
 • Материалите се предоставят със съдействието на МОМН, СБУ и КНСБ. Повече за проекта Моето първо работно място можете да научите на сайта на проекта http://mfwp.labour-bg.net/.


 • Всички научни доклади от Международната конференция "Електронно, дистанционно... или обучението на 21-ви век", проведена в СУ "Св. Климент Охридски" 6-8 април 2011 г.
 • Широкият спектър от научна проблематика в сборника обхваща:
  - Методологически, теоретични, практически, нормативни и технологически аспекти на интегриране на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в обучението
  - Технологиите в управлението на образованието
  - Технологични решения за подпомагане и осигуряване на обучението
  - Роля на технологиите за предоставяне на равен достъп до образование
  - Качество на подпомогнатото от технологии учене и преподаване
  - Добри практики на използването на ИКТ в разнообразен образователен контекст
  - Подготовка на учителите за изпозване на технологиите обучението


  Възможности за публикации в педагогически издания
  Електронното списание на ДИУУ
  Списания, които се издават от Главна редакция на педагогическите издания към МОН


  Вътрешна информация: