Уважаеми родители,

Списъците с учениците, приети в І клас на първо класиране, разпределени по паралелки, са изнесени на главния вход на училището.

Записването ще се осъществява до 10.06. от 7:30 до 18:00 часа в кабинета на заместник-директора.

Необходими документи:
1. Оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование.
2. Копие от удостоверение за раждане на детето.


Не е лесно в първи клас, но ако сме заедно, ще бъде лесно и интересно!

Запознайте се с класните ръководители на бъдещите първокласници:

2021 2021 2021

2021


2021


Уважаеми родители,

По повод един от най-вълнуващите моменти в живота на детето Ви – първата среща с Училището с надеждата да сме Ви полезни, ще се опитаме да отговорим на въпроси, които най-често ни задават родителите на бъдещите първокласници.

1. Кога да запиша детето си в І клас?
• Детето Ви задължително трябва да постъпи в І клас, ако навършва 7 години през 2022 г.
• По Ваша преценка можете да запишете в І клас 6-годишното си дете, ако то има училищна готовност, потвърдена с Удостоверение за задължително предучилищно образование.
• Ако детето Ви има здравословен проблем, можете да подадете заявление за отлагане на постъпването в І клас за 1 година. Заявлението се подава в детската градина, която посещава детето Ви не по-късно от 31 май.

2. Как да запиша детето си в І клас?
• Приемът в І клас се осъществява чрез кандидатстване в избрано от Вас училище в срок до 31 май 2022 г.
• Можете да подадете заявление за кандидатстване в повече от едно училище, но детето Ви ще бъде записано в училището, в което представите оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование в периода 6-10 юни 2022 г.
• Цялата процедура по кандидатстване, подбор и записване ще се осъществи при спазване на реда, регламентиран в Системата за прием на ученици в І клас на община Козлодуй за учебната 2022/2023 г.
• За Ваше удобство заявленията за кандидатстване ще се подават on-line чрез електронен формуляр. При потвърждаване на записването ще представите оригиналите на всички необходими документи в училище.
• Ако имате нужда от консултация или желаете да подадете заявлението си в училище, ще можете да го направите с помощта на служител в училище.

3. Кои са необходимите документи за прием в І клас?
3.1. Попълнено заявление за записване по образец на училището
3.2. Копие от удостоверение за раждане на детето и оригинал за сверяване
3.3. Лична карта на родителя за удостоверяване на постоянен адрес или документ, удостоверяващ настоящ адрес
3.4. Удостоверение за завършена подготвителна група (представя се в оригинал при записване)
3.5. Документи, осигуряващи предимство по Системата за прием на ученици в І клас на община Козлодуй
Заб. При кандидатстване on-line документите по т. 3.2, 3.3 и 3.4 се представят при записването на ученика.

4. Имам ли право на избор на учител за детето си?
Родителят избира училището, а разпределението на децата в отделните паралелки се прави от директора. При подаване на заявлението бихте могли да посочите предпочитанието си за учител или оставане на детето в един клас с останалите деца от групата, с което ще се съобразим, ако е възможно.
Възприетата практика в училището е при формиране на паралелките да се запазва целостта на групите от детските градини, доколкото това е възможно. Учениците ще бъдат разпределени равномерно в паралелките.

5. Да посещава ли детето ми занималня?
Препоръчително е. Училището осигурява целодневна организация за всички желаещи ученици.
Заявлението за целодневна организация се попълва при записване на детето в І клас или до 15.ІХ.

6. Какъв ще бъде дневният режим на детето ми?
Първият учебен час за първокласниците започва в 8:00ч., а последният завършва в 11:20 ч. или 12:10 ч.
Ако детето посещава занималня, то ще бъде ангажирано след обяд до 16:15 ч.
Възможно е след 14:30 ч. да си тръгва за участие в извънкласни форми извън училище.
В първи клас родителите придружават децата си до училище и ги вземат след края на учебните занятия.

7. Мога ли да променя решението си и да запиша детето си в друг клас/училище?
При наличие на свободни места можете да преместите детето си в друг клас/училище в срок до 14 септември 2022 г., а и след началото на учебната година.
В случай, че имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на телефон, имейл или да си уговорите среща в удобно за Вас време.


2021
Заявление за кандидатстване по електронен път
можете да попълните тук.2019 Система на Община Козлодуй за прием в 1 клас за учебната 2022/2023 година Училищен план - прием в 1 клас за учебната 2022/2023 година 2019