Училищни учебни планове за учебната 2023-2024 година

Училищен учебен план за 1.А клас

Училищен учебен план за 1.Б клас

Училищен учебен план за 1.В клас

Училищен учебен план за 1.Г клас

Училищен учебен план за 2.А клас

Училищен учебен план за 2.Б клас

Училищен учебен план за 2.В клас

Училищен учебен план за 3.А клас

Училищен учебен план за 3.Б клас

Училищен учебен план за 3.В клас

Училищен учебен план за 3.Г клас

Училищен учебен план за 4.A клас

Училищен учебен план за 4.Б клас

Училищен учебен план за 4.В клас


Училищен учебен план за 5.А клас

Училищен учебен план за 5.Б клас

Училищен учебен план за 5.В клас

Училищен учебен план за 6.А клас

Училищен учебен план за 6.Б клас

Училищен учебен план за 6.В клас

Училищен учебен план за 7.А клас

Училищен учебен план за 7.Б клас

Училищен учебен план за 7.В клас

Училищен учебен план за 7.Г клас


Училищен учебен план за 8.А клас

Училищен учебен план за 8.Б клас

Училищен учебен план за 9.А клас

Училищен учебен план за 9.Б клас

Училищен учебен план за 10.A клас

Училищен учебен план за 10.Б клас

Училищен учебен план за 11.A клас

Училищен учебен план за 11.Б клас

Училищен учебен план за 12.A клас

Училищен учебен план за 12.Б клас


Стари учебни планове


Училищни учебни планове за учебната 2022-2023 година

Училищен учебен план за 1.А клас

Училищен учебен план за 1.Б клас

Училищен учебен план за 1.В клас

Училищен учебен план за 2.А клас

Училищен учебен план за 2.Б клас

Училищен учебен план за 2.В клас

Училищен учебен план за 2.Г клас

Училищен учебен план за 3.А клас

Училищен учебен план за 3.Б клас

Училищен учебен план за 3.В клас

Училищен учебен план за 4.A клас

Училищен учебен план за 4.Б клас

Училищен учебен план за 4.В клас


Училищен учебен план за 5.А клас

Училищен учебен план за 5.Б клас

Училищен учебен план за 5.В клас

Училищен учебен план за 6.А клас

Училищен учебен план за 6.Б клас

Училищен учебен план за 6.В клас

Училищен учебен план за 6.Г клас

Училищен учебен план за 7.А клас

Училищен учебен план за 7.Б клас

Училищен учебен план за 7.В клас

Училищен учебен план за 7.Г клас


Училищен учебен план за 8.А клас

Училищен учебен план за 8.Б клас

Училищен учебен план за 9.А клас

Училищен учебен план за 9.Б клас

Училищен учебен план за 10.A клас

Училищен учебен план за 10.Б клас

Училищен учебен план за 11.A клас

Училищен учебен план за 11.Б клас

Училищен учебен план за 12.A клас

Училищен учебен план за 12.Б клас


Училищни учебни планове за учебната 2021-2022 година

Училищен учебен план за 1.А клас

Училищен учебен план за 1.Б клас

Училищен учебен план за 1.В клас

Училищен учебен план за 1.Г клас

Училищен учебен план за 2.А клас

Училищен учебен план за 2.Б клас

Училищен учебен план за 2.В клас

Училищен учебен план за 3.А клас

Училищен учебен план за 3.Б клас

Училищен учебен план за 3.В клас

Училищен учебен план за 4.A клас

Училищен учебен план за 4.Б клас

Училищен учебен план за 4.В клас


Училищен учебен план за 5.А клас

Училищен учебен план за 5.Б клас

Училищен учебен план за 5.В клас

Училищен учебен план за 5.Г клас

Училищен учебен план за 6.А клас

Училищен учебен план за 6.Б клас

Училищен учебен план за 6.В клас

Училищен учебен план за 6.Г клас

Училищен учебен план за 7.А клас

Училищен учебен план за 7.Б клас

Училищен учебен план за 7.В клас

Училищен учебен план за 7.Г клас


Училищен учебен план за 8.А клас

Училищен учебен план за 8.Б клас

Училищен учебен план за 9.А клас

Училищен учебен план за 9.Б клас

Училищен учебен план за 10.A клас

Училищен учебен план за 10.Б клас

Училищен учебен план за 11.A клас

Училищен учебен план за 11.Б клас

Училищен учебен план за 12.A клас

Училищен учебен план за 12.Б клас