Бюджет

--> Бюджет 2017 <--

--> Бюджет 2018 <--

--> Бюджет 2019 <--

--> Бюджет 2020 <--

--> Бюджет 2021 <--

--> Бюджет 2022 <--

--> Бюджет 2023 <--

--> Бюджет 2024 <--

Отчет на бюджета към:

31-03-17
30-06-17
30-09-17
31-12-17

31-03-18
30-06-18
30-09-18
31-12-18

31-03-19
30-06-19
30-09-19
31-12-19
Отчет и разяснителни записки за бюджет 2019

31-03-20
30-06-20
30-09-20
Отчет и разяснителни записки за бюджет 2020

31-03-21
Отчет и разяснителни записки за бюджет 2021 (01.01.-31.03.)
30-06-21
Отчет и разяснителни записки за бюджет 2021 (01.01.-30.06.)
30-09-21
Отчет и разяснителни записки за бюджет 2021 (01.01.-30.09.)
Отчет за поети ангажименти към 30.09.2021
Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.-31.12.2021

31-03-22
Отчет и разяснителни записки за бюджет 2022 (01.01.-31.03.)
Отчет за поети ангажименти към 31.03.2022
30-06-22
Отчет и разяснителни записки за бюджет 2022 (01.01.-30.06.)
Отчет за поети ангажименти към 30.06.2022
30-09-22
Отчет и разяснителни записки за бюджет 2022 (01.01.-30.09.)
Отчет за поети ангажименти към 30.09.2022
Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.-31.12.2022
Отчет за поети ангажименти към 31.12.2022

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.-31.03.2023
Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2023 /табличен вид/
Отчет за поети ангажименти към 31.03.2023
Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.-30.06.2023
Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2023 /табличен вид/
Отчет за поети ангажименти към 30.06.2023
Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2023 /табличен вид/
Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.-30.09.2023
Отчет за поети ангажименти към 30.09.2023
Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2023 /табличен вид/
Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.-31.12.2023

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.-31.03.2024
Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2024 /табличен вид/
Отчет за поети ангажименти към 31.03.2024