Ресурси

На тази страница предлагаме адресите в уеб пространството на различни електронни ресурси - учебници, помагала, сайтове ...

→ Профилирана подготовка в гимназиален етап

Линк за сваляне на материалите:


→ Обучителни материали за действия при пожар, бедствия и аварии
    ОД ПБЗН предоставя обучителни материали (презентации и филми), които да бъдат използвани в часа на класа, за да се осигури задълбоченото представяне на информацията и да се гарантира в максимална степен адекватността и актуалността на обучението по теми за защита от бедствия и аварии.
  • Линк за сваляне на материалите:
    https://drive.google.com/drive/folders/1TQmywvy_TxYwEGRUfqH_8qyYIhW_-7oc?usp=sharing


→ Ресурси за обучение в електронна среда


    Инструменти даващи възможност за въвеждане на специални символи (математика, химия, физика и др.), които могат да се копират при изготвяне на тестове в школо.бг, гугъл формуляри и подобни:
  • http://usefulwebtool.com/en/math-keyboard.php

  • https://math.typeit.org

→ Сайтове, които се реализират и администрират от преподаватели в нашето училище:

Сайт за обучение по математика КиМ https://sites.google.com/view/kim-ia/, който се администрира от г-н Ивайло Асенов.

Сайт за обучение по ИТ http://it-kozloduy.weebly.com/, който се администрира от г-жа Татяна Гергова.

→ Образователни сайтове:

Начален етап (1.-4. клас)

http://az-deteto.bg/
http://www.dechica.com/
http://krokotak.com/
http://www.otkrivam.com/
http://www.worldstory.net/bg/
http://www.kerpoof.com/ - сайт, в който децата (а и възрастни, забавно е) може да рисуват, да използват готови картинки и да ги съчетават, да правят филмче, книжка с илюстрации, поздравителни картички…
http://www.stranamasterov.ru/node/2081- сайт на руски език, в който по категории са дадени различни предмети, които могат да се изработят от хартия и други подръчни материали.

Български език и литература

http://www.slovo.bg/-онлайн библиотека.
http://liternet.bg/- Портал за литература и образование „Литернет”

Математика

http://www.solemabg.com/- Обучение по математика
http://bg.wikipedia.org/- Електронна енциклопедия
http://lazarovi.com- База данни със задачи по математика
http://www.ixl.com/math (ЕN)- Онлайн решаване на задачи
https://www.mathway.com/ (ЕN)- Мощен инструмент за създаване на графики и решаване на задачи
https://podem.files.wordpress.com/2009/02/combinatorika.pdf- Система от задачи за изучаване на комбинаторика и вероятности.
http://www.math.bas.bg/- Виртуален училищен кабинет по математика

Информатика и ИТ

http://uroci.net/- Примери на различни програми
http://infoman.musala.com/- Задачи и решения от множество национални и международни състезания по информатика. Полезна е и информацията за минали и предстоящи събития. Състезателите биха могри да намерят и интересни статии, свързани с програмиране.
http://www.pmgmontana.com/projects/coding-bg/bg/index.php- Сборник с множество задачи по информатика, някои от тях съпътствани и с решения на Pascal/C++. Освен задачите се предлага справочник за функциите в двата езика и речник на някои често срещани термини. Има и интересни упражнения за подреждане на разбъркан код докато се получи работеща програма.
http://www.introprogramming.info/- Съдържа модерен увод в основите на програмирането.

Английски език

http://dictionary.cambridge.org
http://www.britishcouncil.org
www.teachingenglish.org.uk
www.pearsonlongman.com/
http://bogglesworldesl.com
www.ihbristol.com/learn-online

Френски език

www.bonjourdefrance.com
www.tv5monde.fr

Химия

http://orgchemistry.getika.com- Сайт, съдържащ полезна и любопитна информация за органичните съединения, структурата им и практическото им приложение. Допълва изучавания в часовете по химия материал. Предлага периодична таблица и тест за проверка на знанията.
http://chemistry.dortikum.net/bg/- Виртуална Химична Лаборатория. Независимо дали сте ученик или не, можете да прекарате часове в смесване на различни вещества, за да видите какъв резултат ще се получи. Изградена основно в помощ на учениците от 7-ми клас, програмата съдържа база от данни с инструменти, вещества, съдове, възможни реакции. Графичният интерфейс е доста добър и ясно илюстрира това, което би се случило в реална лаборатория. В случай, че не сте на „ти“ с химията, помощникът на български език ще ви насочва и ще припомня забравеното. В допълнение ще разполагате и с полезни нещица като таблици и конвертор на мерни единици.

Физика

http://download.idg.bg/- Симулации по физика
http://eduject.net/- Електронно помагало, което цели да улесни учебния процес в часовете по физика. Съдържа основните направления, които се изучават в училище - светлина, сили, топлинни явления, трептения и вълни.
http://lightphenomena.hit.bg/- Електронно помагало, което разглежда светлинните явления (оптика)
http://www.solarsystemscope.com/- 3D модел на Слънчевата Система
http://bgastronomy.com/- Всичко за астрономията

Биология

http://www.mayamarkov.com/- Систематично и последователно са разгледани всички раздели от курса по биология.
http://zygotebody.com- 3D атлас интерактивно представя човекото тяло и неговите системи.