Училище на бъдещето!

Училище с богата култура!

СУ  "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Козлодуй продължава да се доизгражда. Обогатиха се възможностите за съдържателен и здравословен училищен живот с новата актова зала и кухненски комплекс, с новите открити спортни терени, плод на усилията на Община Козлодуй.
От 9 паралелки, разкрити през 1985 г.,  днес училището наброява 50 паралелки и се утвърждава като привлекателно място за обучение и възпитание на многото си ученици. Правоприемник на бившето училище  "Кирил и Методий", през 1993 г. училището получи статут на средно общообразователно училище и това е началото на неговия възход.
Днес СУ  "Св. св. Кирил и Методий" е училище, в което е приятно да се учи. Подкрепян от все повече институции, училищният колектив полага усилия за гарантиране на сигурно, спокойно и сериозно училищно всекидневие, поощрява усилията и успеха на всеки ученик. Разширяват се контактите с училищата от Европа, все по-многобройни са приятелите ни от различни страни. Училищните инициативи, проектите, реализирани от все повече преподаватели, свидетелстват за общата воля да осигурим привлекателни перспективи на нашите възпитаници, на утрешните граждани, които с чувство на изпълнен дълг да изпратим подготвени за следващия век. Затова и стремежът ни е училището да бъде Училище на бъдещето - с общите ни усилия, с богатството на идеите ни, с взаимното ни уважение. Ново тяло
Основни моменти от развитието на училището
Училището отваря врати на 17.10.1985 г.
295 ученици се обучават в 9 паралелки от 16 учители. Директор е Динка Коларова.
1986/1987 г.
Учредява се първият Училищен съвет.
1987 г.
Открива се библиотеката – първият библиотекар е Латинка Христова Митрева.
Училището става основно. Първите прогимназиални учители са:
Даниела Борисова(Томова) - класен ръководител на ІV.В клас
Бойка Папазова - класен ръководител на ІV.Б клас
Иво Деков Томов - класен ръководител на ІV.A клас
Милена Тасева - учител по история
Виолета Цекова - учител по трудово обучение
Иван Иванов - учител по трудово обучение
Йордан Стоименов - учител по математика
Йорданка Кирилова - учител по математика
Евгения Господинова - учител по природознание
Даниела Цветанова - учител по музика и изобразително изкуство
1991/1992 г.
Завършва първият випуск осмокласници, постъпили през 1985 г. във ІІ клас – родени 1977 г.
1993/1994 г.
Със Заповед № РД-14-26 от 9 юни 1993 г. училището се преобразува в средно. Министър е М. Димитров.
Реализира се прием в една паралелка 9. клас неУУП и Профилирано обучение. Класен ръководител е Даниела Томова.
1994/1995 г.
Реализира се прием в една паралелка с профил „Науки за земята”. Класен ръководител е Милка Кушлева.
1995/1996 г.
Разкрива се първата паралелка РЧЕО френски език.
Разкрива се първата паралелка с разширено изучаване на музика.
Завършва първият випуск ХІ клас.
На 13.12.1995 г. училището чества 10-годишен юбилей.
1996/1997 г.
Реализира се прием в първата професионална паралелка „Среден мениджър с европейска квалификация”. Класен ръководител е Таня Тодорова.
(С разрешение на МОНТ се съкращава курса на обучение от 4 на 3 години на 1 паралелка ХІ клас профил „Науки за земята”. Завършват 2 випуска едновременно 1997-1998)
1997/1998 г.
Реализира се прием в две професионални паралелки „Среден мениджър с европейска квалификация”. Класни ръководители са Евгени Коларов и Ели Матеева.
На 31.03.1998 г. се провежда национално съвещание „Училището-действащо лице в заобикалящата го среда”.
1998/1999 г.
Започва реализирането на стажове на френски студенти в училището. Първият стажант се казва Борис Поже.
Разработва се и се реализира училищна програма за ред и сигурност.
19990/2000 г.
Сключва се договор за сътрудничество с Университета за квалификация на учители гр. Лион Франция с директор Филип Мерио.
Училището приема ежегодно по 3 стажанти.
Издава се първият информационен бюлетин за ученици.
Издава се първата училищна рекламна книжка. Автор на фотографиите е френският фотограф Оливие Клеман.
Въвежда се Бележник за кореспонденция – задължителен документ за всички ученици.
Осъществява се прием по нова професия Организато на среден и дребен бизнес. Класни ръководители Стела Бачийска и Ивайло Асенов.
2000/2001 г.
1.11. – по повод 15 годишнината си училището организира национална конференция „Училището на 21 век”.
Училището става лауреат за България в европейски конкурс „Афиширай своето европейско гражданство” с емблема и писмо, написано до бащите на Европейския съюз.
Състав на групата:
Александрина Калинова
Петя Дилова
Николай Башев
Цветомир Кънчев
Владислава Цокова
Данил Цветков
Ивайло Кръстев
Мая Валериева
Ваня Христова
Алина Александрова
Мария Костова – ръководител
Стела Бачийска – ръководител
Татяна Тошева – ръководител
В европейския парламент в Страсбург нашите ученици гласуват Европейската младежка харта.
Разкрива се първата паралелка РЧЕО английски език.
Ражда се „Училищно вестниче”.
2001/2002 г.
Училището за втори път е лауреат в европейския конкурс „Бъдещето-това сте вие” с проект за картичка и дейности под надслов Приятелю, подай ръка. В Париж заминават 30 ученици с 3 ръководители.
2002/2003 г.
Реализира се прием в първата хуманитарна паралелка с изучаване на два чужди езика. Класен ръководител е Емил Младенов.
Учредява се първият отряд „Млад огнеборец”.
Училищният отбор (момчета) по волейбол става национален шампион на ученически игри 2003. Треньор е Драган Иванов.
Състав на отбора:
Филип Стефанов Първанов
Валери Желязков Михалков
Владислав Анатолиев Илиев
Митко Пламенов Младенов
Антон Даниелов Викторов
Тихомир Иванов Ангелов
2003/2004 г.
13, 14, 15 април 2004 училището е домакин на колоквиум с международно участие „Да върнем децата в училище”.
Прием на последната паралелка Организатор на среден и дребен бизнес 9. клас.
Учредява се училищен граждански кръг с ръководител Стела Бачийска.
Училищният отряд „Млад огнеборец” се поема от гл. Сержант Бисер Митов, който работи с учениците като доброволец.
Учредява се УН.
2004/2005 г.
Реализира се прием по профил „Стопански мениджмънт”
Училището получава специалната награда в конкурса за есе „Ние, Европа” организиран под патронажа на Европейския парламент Страсбург.
Издават се първите информационни бюлетини за учители и родители.
Учредява се франкофонски театър с ръководител Николай Ненов. На франкофонския фестивал в гр. Пловдив групата получава специалната награда. Участници са Момчил Йосков, Кристияна Калчева, Борислав Мишовски, Александра Веселинова и Деница Мирчева
2005/2006 г.
Започва обучение по профил „Предприемачество и бизнес”.
2006/2007 г.
Училището реализира проект по програма „Младеж” и посреща театрален състав от Мобурге, Франция. Ръководител на проекта е Николай Ненов.
Училището реализира проект по програма „Сократ” на ЕС и осъществява обмен на ученически групи с училище Андре де Резенде от град Евора, Португалия. Проектът е номиниран и получава сертификат за качество. Ръководител на проекта е Мая Младенова.
Училището реализира проект за трансгранично сътрудничество с Румъния „Класни стаи без граници” по програма ФАР.
2007/2008 г.
През м. октомври 2007 г. училището получава статут на Екоучилище.
На 28-29.09.2007 г. се провежда научно-практическа конференция „Младежка активност”.
2008/2009 г.
Училищният колектив получава благодарствено писмо от министър Даниел Вълчев за високите резултати, постигнати от зрелостниците на ДЗИ.
Нова номинация в конкурса „Ние, Европа” – Страсбург. Победител е Момчил Йосков с презентация по темата.
Започват езикови стажове в гр. Гап, Франция за учениците, изучаващи френски език.
2009/2010 г.
Училището става член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.
2010/2011 г.
Осъществява се прием в първата паралелка с природо-математически профил. Клaсен ръководител е Десислава Христова.


“Преподаване на английски език чрез литература”

На 3 декември училището ни беше домакин на обучителен семинар за учители по английски език на тема “Преподаване на английски език чрез литература”.

Семинарът е част от годишната програма на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, чийто член е и нашето училище.

Лекторът Николина Цветкова представи различни подходи за практическото включване на литературния текст в часовете по английски. Участниците, представители на училища от Козлодуй, Хърлец, Борован, Селановци, Враца и Мездра, споделиха опит и идеи и обсъдиха разнообразните цели, на които употребата на литературния текст може да служи при обучението по чужд език.

Семинар


Кеймбридж сертификати

Първите ученици, положили изпит за сертифициране на знанията си по английски език в училището ни, което от 1 година е изпитна база на АВО-БЕЛ получиха Кеймбридж сертификатите си.

Гост на събитието бе г-н Ивайло Савов – представител на АВО-БЕЛ. Той поднесе поздравления от името на изпитващия екип за високите резултати на деветимата ученици.

Той поднесе поздравления от името на изпитващия екип за високите резултати на деветимата ученици.

Членството на училището ни в Асоциацията на Кеймридж училищата в България и статутът му на изпитна база е възможност и предизвикателство за учениците и учителите да организират модерно обучение по английски език, да общуват и мерят ръст с най-добрите.

Кеймбридж сертификати Кеймбридж сертификатиКеймбридж в Козлодуй

На 24 май 2011 г. нашите партньори от езиков и изпитен център АВО-Бел, София бяха при нас. Но не за да споделят празничното настроение, а за да проведат изпитите за сертификати от университета в Кеймбридж. За престижните удостоверения за владеене на английски език за деца до 12 години се кандидатираха Яна и Ева от 4.г клас и Валерu от 4.д клас. Те бяха много развълнувани, но се справиха с нелеките задачи на устния изпит. Предстоят им задачите за четене, писане и слушане, но със сигурност ще се представят успешно и на тях.

Предизвикателството за по-големите ученици беше и по-интензивно, и по-продължително. Шестима се престрашиха да защитават знанията си по английски език на ниво В2 и да се явят на изпит за най-масовия Първи сертификат от основните изпити на Кеймбридж (FCE). Изпитанието трая повече от 5 часа и включваше четене, писане, употреба на английския, слушане, говорене. Напрежението беше наистина сериозно, но от друга страна кандидатите се чувстваха “в свои води” сред познатата обстановка на синия кабинет (КК 2), стаята на 10.б клас и кабинета по биология – в своето училище. Компютърният вариант на теста ги освободи от притеснения за времето, почерка, поправките, качеството на звука, нанасяне на отговорите в лист за отговори. Напрежението обаче остава – чак до 8 юни, когато кандидатите ще научат резултатите си.

FCE 24.05.2011 FCE 24.05.2011 FCE 24.05.2011 FCE 24.05.2011

Възползвайте се от тази уникална възможност!

ВАЖНО!!!

Изпитите за придобиване на сертификат на Cambridge ESOL за владеене на английски език ще се проведат на 24 май 2011 г. в сградата на училището.

На тази дата ще се проведат
1. изпитите за деца Starters, Movers, Flyers на хартиен вариант
и
2. изпитът за First Certificate in English (FCE), компютърен вариант.

Часът за начало на изпитите, както и на устното събеседване ще бъдат съобщени на всеки от регистриралите се кандидати, според нивото.
Регистрацията става в училището, при г-жа Диляна Тачева, помощник-директор АСД, където се внася и съответната такса.

Краен срок за регистрация:
Starters / Movers / Flyers– 05.04.2011 г.
95 лв / 110 лв / 115 лв
Учител за контакти: Анита Янкова
First Certificate in English (FCE)– 22.04.2011 г.
280 лвУчител за контакти: Мая Младенова

През месец юни нашето училище стана член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. По този начин ние се присъединихме към клуба на онези български училища, които определят качественото чуждоезиково обучение на учениците си като основен приоритет. Още през настъпващата учебна година учениците ни ще могат да премерят сили в състезанието по английски език, което се провежда ежегодно между училищата, членуващи в асоциацията. Поставяме си за цел да подготвяме учениците и за други предизвикателства, като използваме най-съвременни учебни системи, помагала и методи и непрестанно повишаваме квалификацията на преподавателите.


Членството ни в Асоциацията доведе и до възможността училището ни да стане изпитна база за провеждането на най-популярните международни тестове за сертифициране на знанията по английски език – тези на университета в Кеймбридж. Това е вече факт – нашето училище е изпитна база към езиков център АВО-Бел и учениците ни могат да се подготвят за сертификатните изпити спокойни, че изпитът ще се проведе тук, в познатата им училищна обстановка. Вярваме, че тази нова възможност ще мотивира повече ученици за сериозен труд и амбициозни постижения в овладяването на чужди езици.

Пълната информация за изпитите на Cambridge ESOL можете да получите на: http://cambridgeexams-avo.com/

Университета в Кеймбридж

2015

Скъпи приятели,
Нашето училище навършва 30 години.
Годишнината е повод да се върнем към миналото си, да направим равносметка на настоящето си, да се вгледаме в бъдещето си. Ще се радваме всички, които са част от 30 годишния път на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и се чувстват съпричастни към успехите на училището, да бъдат наши гости и участници в инициативите и събитията, които предстоят.
По повод предстоящия празник Училищното настоятелство набира средства за издаване на книга с историята на училището и изграждане на барелеф с лика на светите братя Кирил и Методий.
Освен със средства, бихте могли да помогнете с идеи и инициативи, които ще ви помогнем да реализирате.
Някои от бившите ни ученици вече ни зарадваха:

  • Милен Драганов допринесе чрез фирмата „Енергосервиз“ АД гр. София, в която работи, учениците ни да се обучават в нов кабинет по физика от 15.09., обновен с 10000 лв.
  • Кристина Синигерова, която е студентка в СУ организира безвъзмездно обучение по японски език и успя за няколко месеца да формира общност на приятелите на азиатската култура.

Очакваме и Вашите спомени, послания и пожелания, които ще публикуваме в изданията по повод празника.

Банковата сметка на Училищното настоятелство:
BIC: UBBSBGSF IBAN: BG40UBBS80021030111311

Електронна поща на училището:
kim_kozloduy@abv.bg

ПРОГРАМА
за честване на 30-годиштнината
на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй
2015

30 години СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016