План-програма за действие по БДП за учебната 2022/2023 година


Бюлетини на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Информационен бюлетин октомври-декември 2022 година

Информационен бюлетин юли-септември 2022 година

Информационен бюлетин април-юни 2022 година


Учебни програми и модули по БДП

Програма за обучение по БДП за ученици в първи клас

Програма за обучение по БДП за ученици във втори клас

Програма за обучение по БДП за ученици в трети клас

Програма за обучение по БДП за ученици в четвърти клас

Програма за обучение по БДП за ученици в пети клас

Програма за обучение по БДП за ученици в шести клас

Програма за обучение по БДП за ученици в седми клас

Програма за обучение по БДП за ученици в осми клас

Програма за обучение по БДП за ученици в девети клас

Програма за обучение по БДП за ученици в десети клас

Модул за обучение по БДП за ученици в единадесети клас

Модул за обучение по БДП за ученици в дванадесети клас


Препоръки за БДП

Закон за движението по пътищата

Практически препоръки за БДП за учебната 2021-2022 година

Препоръки към родителите

Препоръки към родителите на ученици в първи клас

Препоръки към учениците

Препоръки за безопасно поведение на учениците при зимни условия


Материали, ресурси, връзки

Образователни и информационни материали по БДП за деца от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Материали за БДП

Наръчник с добри практики в безопасността на движението по пътищата

Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"

Заедно за безопасността на децата на пътя